Национална асоциация на ресурсните учители

България

Позиция

Проучване върху включването и участието на младежи със зрителни...

Публикувано на 2017-01-21

Проучване върху включването и участието на младежи със зрителни затруднения в обучителни дейности Генерален доклад на заключенията от България, Кипър, Гърция,...

НАД 150 РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ СЕ ПРЕХВЪРЛИХА НА РАБОТА ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В...

Публикувано на 2017-01-12

Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на Наредбата за приобщаващото образование, директорите на училищата и...

ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО НА ПОРЕДНАТА ГРУПА СПЕЦИАЛИСТИ ПО СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ

Публикувано на 2016-09-15

На 14 септември, 2016 година, завърши Обучението за сензорни ко-терапевти, което се проведе в Регионален център - София - град с водещ проф. Кристияне Куул - Садахарам от...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2015-10-04

ПОЗИЦИЯ   на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) Относно: Приемането на Закон за предучилищното и училищното образование   Законът за...

ОБЩА ПОЗИЦИЯ:КАК ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО, АКО НЕ УЧИМ ЗАЕДНО?

Публикувано на 2015-04-08

Как ще живеем заедно, ако не учим заедно? Позиция на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ), Национален алианс „Усмихни се с мен“,  сдружение...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ЦПО ЗА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Публикувано на 2015-03-27

Във връзка с разпространена позиция на Център за приобщаващо образование (ЦПО), относно възраженията им Ресурсните центрове да бъдат преструктурирани в...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ПО ВТОРИ НОВ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2014-12-16

ПОЗИЦИЯ На Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) относно проект на Закон за народната просвета, внесен от г-н Валери Жаблянов и група народни...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ЗАКОН ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО...

Публикувано на 2014-12-05

ПОЗИЦИЯ на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)– България   Относно: Проект на закон за предучилищното и училищно образование внесен от...

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН - БР.10

Публикувано на 2012-11-29

Уважаеми Колеги, Готов е нашия Ресурсен бюлетин бр.10, който всички членове могат да изтеглят в прикачено приложение. В този брой сме представили нашите доброволки...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню