Национална асоциация на ресурсните учители

България

ДАРЕНИЕ НА БРАЙЛОВИ МАШИНИ

Публикувано на 2019-01-17

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Стара Загора получи брайлови машини за незрящите ученици в областта. Двете машини са дарение от общинския съветник от Стара Загора Виктор Драголов. По време на церемонията директорът на Регионалния център Пламен Иванов подчерта значимостта на машините за ограмотяването на незрящите ученици и връщи удостоверение за дарение на г-н Драголов.
През 2017 година РЦ ПППО Стара Загора получи още 3 брайлови машини, дарени от общинските съветници от комисията по социални дейности в Общински съвет Стара Загора Димо Димитров, Виктор Драголов и Иван Дянков. Те са от изключителна полза при ограмотяването и обучението на незрящите ученици от област Стара Загора.
В момента педагогът на зрително затруднените ученици Веселка Петрова работи с 15 деца с нарушено зрение, като 9 от тях имат нужда от брайлови машини. Новата придобивка ще улесни обучението на децата и ще им спести носенето на част от техните огромни по обем учебници. Брайловата машина работи с 6 клавиши. С тях могат да се пишат всички букви, цифри, препинателни знаци, числови изрази и дори ноти. Дарените преди 2 години машини бяха разпределени в СУ „Иван Вазов”, ППМГ „Гео Милев”, училище „Георги Райчев” в Стара Загора и в училища в Казанлък, Чирпан и Гълъбово.
Снимка на Регионален Център Стара Загора.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Доброволците на НАРУ се включиха активно в лятната школа на РЦПППО- София...

Публикувано на 2019-07-29

Като част от дейностите  по  проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 по програма...

Представители на НАРУ взeха участие в международен младежки обмен

Публикувано на 2019-07-18

Между 15 и 22 юли шестима представители на НАРУ вземат участие в младежки обмен, финансиран от програма...

Доклад "Приобщаващо образование- пътят напред" по европейски проект

Публикувано на 2019-07-16

Достъпът до висококачествено приобщаващо образование е право на всички учащи. За много деца това далеч не е...

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню