Национална асоциация на ресурсните учители

България

ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНЕ И ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2012-03-01

Невидимите деца – това прозвище доби популярност, след като няколко чуждестранни журналисти направиха разследвания за българските деца с увреждания "скрити" в домовете за сираци.

Самите деца обаче не са невидими, а проблемът е в това доколко ние, останалите ги виждаме. Има разлика между това да гледаш и да виждаш – констатация, направена в художествена форма още от Иван Вазов, в края на по-миналия век.

И въпреки че не може да се отрече, че в последните няколко години се направиха редица полезни стъпки към това, деца с увреждания и със специални образователни потребности да бъдат изведени както от домовете за сираци, така и от тесния кръг на семейството, по пътя до крайната цел – реална интеграция и в обществото – има още много крачки.

Предложеният от Министерството на образованието законопроект за предучилищното и училищното образование предизвика редица реакции. Във всяко едно отношение появата на нов закон след близо 20 години отлагане е положителна стъпка и заслужава своето одобрение.

Чуха се обаче редица гласове с искане за удължаване на срока за общественото обсъждане и корекции в предложените от министерството текстове.

Но на кръглата маса по темата, организирана в Народното събрание, между благодарностите и похвалите не остана време да се чуят някои притеснения, както и да се дадат отговори на въпроси, които вълнуват сериозно родители и близки на деца с увреждания.

И за да бъдем по-конкретни - става въпрос за деца с аутизъм, с хиперкинетично разстройство, епилепсия, с леки и средни умствени увреждания, деца с говорни, зрителни или слухови увреждания и дефекти, с комуникационни затруднения.

Според проектозакона се цели децентрализация на ресурсното подпомагане, като то се прехвърля като дейност към новосъздаващи се центрове за личностно развитие.

Така с влизането в сила на новия закон съществуващите вече близо 6 години ресурсни центрове ще бъдат закрити или преструктурирани. В тези центрове по области и общини работят ресурсни учители, психолози, логопеди, слуховоречеви рехабилитатори с деца, които имат нужда от допълнителна помощ, за да преодолеят трудността да се включат в обществото и за да развият своя потенциал. 

Ресурсните центрове до този момент са били на централизирано държавно финансиране и по области са функционирали като второстепенни разпоредители на държавни средства.

Предложеното обаче от Министерството на образованието и науката предизвиква редица опасения, преди всичко на родители и особено такива, които са от малки населени места и разчитат на подкрепата, оказвана на децата им от специалистите от ресурсните центрове.

Недоумение поражда самият факт, че държавата се опитва в момент да промени нещо, което работи и което е доказало, че работи в последните години. Това е първото изречение на Биляна Петкова, студент V-ти курс в юридическия факултет на СУ и която се решава да говори и да настоява и пред институции за правото на децата с увреждания на гарантиран достъп до качествена и адекватна грижа. Познава тематиката и сферата, тъй като има близки и приятели, клиенти на ресурсни центрове. Биляна Петкова беше един от онези български граждани, които се опитаха да влязат и да присъстват на дискусията в Народното събрание, но не бяха допуснати с аргумент – сложната система на регистрация и липсата на официална покана от институцията организатор.

Биляна Петкова, както и iNews, прочете обаче проектозакона от гледна точка именно на центровете на личностно развитие и задачата им да поемат работата на ресурсните такива в момента.

На първо място прави впечатление фактът, че т.нар "центрове за личностно развитие" се прехвърлят като отговорност за разкриването им на местни власти. Центровете за личностно развитие ще се разкриват като институция в системата на предучилищното и училищното образование.

Така на практика откриването и съответно поддръжката на тези центрове е оставено на решението на кметовете и общинските съветници, посочва Биляна Петкова. Според нея основният проблем ще дойде тук заради финансирането – по-малките и по-бедните общини или действително няма да имат средства, или е много вероятно да си ги спестят заради други нужди.

Така обаче децата с увреждания, особено тези в провинциалните градове, отново ще се окажат без подкрепа и без специализирана и качествена помощ. Особено при положение, че в проектозакона разкриването на такива центрове е само пожелателно, но не и задължително. "Никъде не е записано като задължение на кметовете да разкрият такъв център и той остава като пожелание - при нужда и възможност", казва Петкова.

Към момента обаче коментар по този казус от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) не може да бъде намерен, тъй като представителите на организацията са на национална среща.

За това ресурсните центрове да останат специализирани обслужващи звена към МОМН настояват и от НАРУ – Националната асоциация на ресурсните учители.

"В много общини, извън областния град, на практика единствено специалистите от ресурсните центрове посещават училището и детската градина и подкрепят децата с различни проблеми в обучението. В много населени места липсват въобще специалисти, свързани със специалните образователни потребности", се посочва в писмо от регионалната секция на НАРУ- Враца.

Биляна Петкова подчертава изрично обаче член 190, ал. 2, която дава възможност да се събират такси от родителите за дейностите в Центровете за личностно развитие – така не само образованието и услугата на специалистите могат да станат платени, и то - според Закона за местните данъци и такси. Остава съмнението, че родители могат да бъдат принудени да плащат както такса за народни танци, така и за това психолог да работи с едно дете с аутизъм, например, или за помощта на логопеда.

Още въпроси изникват при прочит на проектозакона по отношение на специфичните услуги, които ще се предлагат в Центровете за личностно развитие. Според чл. 186 тези центрове ще осъществяват допълнителна подкрепа за личностно развитие, която включва както работа с деца със специфични образователни потребности (СОП), деца с хронични заболявания, с деца в риск, но и с деца с изявени дарби.

Освен това тези центрове трябва да консултират кариерно всички ученици и да доразвиват техните индивидуални способности, както и да подпомагат и техните родители. На първо място всички тези изброени по-горе дейности са изключително специфични, а на куп - с много широк обхват. За тях се изискват различни знания и квалификация, а оттам и широк кръг от специалисти.

Широкият обхват на определението на Център за личностно развитие  дава възможност на местните власти да разкрият такъв център само проформа – като включат в него дейности, които да са насочени към здравите деца, а децата със СОП отново да бъдат забравени и отритнати. "Нищо не пречи те да си направят такъв център с кръжок по рисуване и народни танци и с това да приключат", посочва Биляна Петкова и допълва, че това е лесният вариант, този, който спестява средства.

Но след като не е записано като изрично задължение грижата и подкрепа за децата с увреждания, може да се очаква да се направи именно това. Петкова изрично посочва обаче, че специалната грижа за децата и хората с увреждания е записана и в Конституцията на България (чл. 51, ал. 3) и може, при лошо стечение на обстоятелствата, засегнатите родители да атакуват по съдебен път новия закон 

Изключително положителна стъпка е предвиждането деца със СОП да бъдат приемани в нормалните класове. Като проблем в предлаганите текстове от МОНМ обаче и от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания алармираха, че има и опасност от нова сегрегация, тъй като законът дава възможност за "обособяване в отделна група". Реално с това обособяване законът създава предпоставки за формиране на помощно училище в масовото, добавят и като аргумент на исканията си за промяна на определени текстове от НАРУ.

Остава също така неясно взимането на клас и на образователна степен как ще става за децата със СОП, както и как ще се явяват на държавни зрелостни изпити, за да могат да вземат свидетелство за образование.

http://inews.bg/

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ участва в семинар на тема „Качество на образователния процес"

Публикувано на 2021-10-15

На 15.10.2021 год.  се проведе семинар на тема „Качество на образователния процес“. В него  като...

Покана за участие в проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-10-11

Пo проект „Знания за правата на човека“ започва кампания за избор на училища, желаещи да участват в...

5 октомври - Международен ден на учителя

Публикувано на 2021-10-05

На 5 октомври се отбелязва Международният Ден на учителя. Независимо от навлизането на технологиите в...

Онлайн среща по проект BE CHILD

Публикувано на 2021-10-05

Поредна онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранното детско...

Проект CULTApp, представен на семинар за ПОО в рамките на програма „Еразъм+"

Публикувано на 2021-09-29

Програмата за обучение на учители, създадена по проект CULTApp, в който НАРУ е партньор, беше представена в...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню