Национална асоциация на ресурсните учители

България

ЕЛИЗАБЕТ ХАРИС: ОБЕКТИВНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ В УЧИЛИЩЕ ГАРАНТИРА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ И ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2015-05-06

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) съвместно с Ресурсен център-Варна организира приложна конференция с британско участие на тема: „Приобщаване в образованието-философия и практика“ на 28-29.04.2015г. в х-л „Черно море“ гр.Варна.
Конференцията е организирана в подкрепа на реформите свързани с преминаването към приобщаващо образование и предстоящите нормативни промени. Като основен лектор  участва г-жа Елизабет Харис, международен консултант и главен ресурсен учител в Tollgate Primary School, Лондон

По време на срещата бяха споделни много ценни моменти от практиката на г-жа Харис, които бихме искали да споделим в по-широка аудитория и поради това споделяме:

"Външната обективна оценка на специалните образователни потребности е в основата на системата за приобщаващо образование в Англия. Това което искате да направите в България с регионалните центрове е в правилната посока и съответства на социалния модел, когато никое училище не може и не трябва да изключва учениците"

"Новото при работата ни с различните деца е еклектичният подход, при който ресурсният специалист не се придържа изцяло към едни и същи парадигми или заключения, а взема предвид различни теории. Използваме елементи от приложния и поведенческия подход, както и елементи от метода PECS, при който учениците се обучават на базата на картинки. При друг актуален подход съчетаваме социалното общуване и емоционалното регулиране в естествена среда."

"Би било истински подарък за едно дете с аутизъм да го накарате да се наслаждава на вашето присъствие".

"За хората с аутизъм предметите и хората са едно и също нещо. Често казвам на моя персонал "Помнете - за децата с аутизъм специалиста е просто една маса. Той може да бъде хубава маса или лоша маса. Терапевтът трябва да е маса, която децата с аутизъм харесват. Това зависи от неговия професионализъм".

"Има нарастване на броя на диагностицираните с аутизъм в световен мащаб. Причината е, че хората с по-слаба степен на аутизъм преди не са били диагностицирани точно".

"Ако не поемаме рискове в приобщаващото образование, никога нищо няма да свършим"

"Не в възможно средата да бъде напълно достъпна за хора с аутизъм. Те трябва да се приспособят. Трябва да има гъвкав подход към средата в залите за работа".

"Ресурсите, които използваме за работата с деца със СОП вдъхновяват и децата с нормално развитие и им дават допълнителни възможности за обучение"

"В Англия прилагаме локационно и функционално включване - децата със СОП са на едно място с всички и работят по едни и същи теми."

"Разглеждаме децата със СОП през призмата на два модела - медицински и социален. Медицинският модел разглежда децата като хора с диагноза, на които трябва да бъде приложено лечение. Социалният модел разглежда детето като личност. Ако използваме медицинския модел, обществото не еволюира, докато социалния модел води след себе си развитие".

"България вече е положила основите на приобщавщото образование. То се гради на философия, която вие вече имате"

НАРУ изказва благодарност на Лумос-България за съдействието при осъществяване на контакт с г-жа Елизабет Харис

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню