Национална асоциация на ресурсните учители

България

ЕЛИЗАБЕТ ХАРИС: ОБЕКТИВНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ В УЧИЛИЩЕ ГАРАНТИРА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ И ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2015-05-06

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) съвместно с Ресурсен център-Варна организира приложна конференция с британско участие на тема: „Приобщаване в образованието-философия и практика“ на 28-29.04.2015г. в х-л „Черно море“ гр.Варна.
Конференцията е организирана в подкрепа на реформите свързани с преминаването към приобщаващо образование и предстоящите нормативни промени. Като основен лектор  участва г-жа Елизабет Харис, международен консултант и главен ресурсен учител в Tollgate Primary School, Лондон

По време на срещата бяха споделни много ценни моменти от практиката на г-жа Харис, които бихме искали да споделим в по-широка аудитория и поради това споделяме:

"Външната обективна оценка на специалните образователни потребности е в основата на системата за приобщаващо образование в Англия. Това което искате да направите в България с регионалните центрове е в правилната посока и съответства на социалния модел, когато никое училище не може и не трябва да изключва учениците"

"Новото при работата ни с различните деца е еклектичният подход, при който ресурсният специалист не се придържа изцяло към едни и същи парадигми или заключения, а взема предвид различни теории. Използваме елементи от приложния и поведенческия подход, както и елементи от метода PECS, при който учениците се обучават на базата на картинки. При друг актуален подход съчетаваме социалното общуване и емоционалното регулиране в естествена среда."

"Би било истински подарък за едно дете с аутизъм да го накарате да се наслаждава на вашето присъствие".

"За хората с аутизъм предметите и хората са едно и също нещо. Често казвам на моя персонал "Помнете - за децата с аутизъм специалиста е просто една маса. Той може да бъде хубава маса или лоша маса. Терапевтът трябва да е маса, която децата с аутизъм харесват. Това зависи от неговия професионализъм".

"Има нарастване на броя на диагностицираните с аутизъм в световен мащаб. Причината е, че хората с по-слаба степен на аутизъм преди не са били диагностицирани точно".

"Ако не поемаме рискове в приобщаващото образование, никога нищо няма да свършим"

"Не в възможно средата да бъде напълно достъпна за хора с аутизъм. Те трябва да се приспособят. Трябва да има гъвкав подход към средата в залите за работа".

"Ресурсите, които използваме за работата с деца със СОП вдъхновяват и децата с нормално развитие и им дават допълнителни възможности за обучение"

"В Англия прилагаме локационно и функционално включване - децата със СОП са на едно място с всички и работят по едни и същи теми."

"Разглеждаме децата със СОП през призмата на два модела - медицински и социален. Медицинският модел разглежда децата като хора с диагноза, на които трябва да бъде приложено лечение. Социалният модел разглежда детето като личност. Ако използваме медицинския модел, обществото не еволюира, докато социалния модел води след себе си развитие".

"България вече е положила основите на приобщавщото образование. То се гради на философия, която вие вече имате"

НАРУ изказва благодарност на Лумос-България за съдействието при осъществяване на контакт с г-жа Елизабет Харис

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Доброволците по проект "Учим и израстваме заедно" работят активно в 140 СОУ

Публикувано на 2019-06-07

Международните доброволци на НАРУ по програма "Европейски корпус за солидарност"- Атанасия ( Гърция),...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню