Национална асоциация на ресурсните учители

България

eTwinning училище? Успяхте ли да покриете критериите?

Публикувано на 2021-02-03

Срокът за подаване на заявления за еTwinning училище за 2021/2022 е 08 февруари 2021 година. Преди това училището трябва да е получило имейл с потвърждение за постигане на критериите за участие. Платформата за кандидатстване за eTwinning School Label 2021/2022 е отворена от м. ноември 2020 г. за тези училища, които са преминали успешно автоматичната проверка на следните три изисквания:

  • Училището е регистрирано в eTwinning повече от 2 години.
  • Има поне 2 eTwinning учители, свързани с училището, които са били активни (в eTwinning проекти, сътрудничества, събития) през годините 2019 и 2020.
  • Представител на училището участва в поне един европейски проект eTwinning, който е получил Национален знак за качество (през последните две години от датата на кандидатстване).

Осъществена е връзка с всички регистрирани eTwinning учители от училищата, отговарящи на критериите по-горе. 39 346 учители от 5 198 допустими училища са получили покана за попълване на формуляр за заявление за самооценка, достъпен в eTwinning Live.

До 8 февруари 2021 г. кандидатите са поканени да се самооценят по следните четири критерия:

  • eTwinning и нивото на информираност за електронната сигурност в училището.
  • eTwinning във връзка с практиките за преподаване и учене, интердисциплинарно преподаване и работа по проекти.
  • eTwinning и стратегическо професионално развитие на учителите и другия училищен персонал.
  • eTwinning и стратегическото развитие на училището.

Знакът eTwinning училище е признание за екипните усилия на eTwinning-участниците, учителите и ръководството на училището.

Научете повече за eTwinning училищата в Обобщения доклад за eTwinning училищата за 2020 г.

 Ако имате въпроси, можете да се обърнете към Центъра за развитие на човешките ресурси - http://etwinning.hrdc.bg/.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Европейски семинар:" ПРЕОТКРИВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ ДОБАВЕНА...

Публикувано на 2021-06-23

На 23 юни 2021 г в парк-хотел Москва се проведе Европейски семинар за разпространение на резултатите по проект...

Неформална виртуална среща по проект “Приобщаващи балончета– младежко...

Публикувано на 2021-06-16

На 16.06.2021 се проведе неформална онлайн среща на партньорския консорциум, на която се взе решение на 26 и 27.07.2021...

Практическо занятие в 140 СУ по проект STEAM4SEN

Публикувано на 2021-06-15

На 14 юни 2021 в 140. СУ "Иван Богоров" – София, се проведе практическо занятие с ученици от 8. клас по проекта...

проведе се четвърта транснационална среща по проект STEAM4SEN

Публикувано на 2021-06-08

На 8 и 9  юни се провежда четвърта транснационална среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE (A) M...

Пратическа дейност по проект Steam4sen

Публикувано на 2021-06-07

На 07 юни в 124-то OУ„Васил Левски“ – гр. София, се проведе практическо занятие с ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

INCLUSIVE BUBBLES: YOUNGTREPRENEURSHIP IN ACTION/ „МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Учим и израстваме заедно- Европейски корпус за солидарност

Публикувано на 2019-04-25

Продължителност: 6 месеца   Проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 по програма...

Меню