Национална асоциация на ресурсните учители

България

Европейски семинар:" ПРЕОТКРИВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ ПО ПРОЕКТ CULTAPP"

Публикувано на 2021-06-23

На 23 юни 2021 г в парк-хотел Москва,София се проведе Европейски семинар за разпространение на резултатите по проект CultApp: “Преживяване на културното наследство в професионалното образование и обучение чрез използване на приложения за добавена реалност (АR)”, програма Еразъм +. Участници в събитието бяха 38 представители на най-важните заинтересовани страни: училища, професионални гимназии, детски градини, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, неправителствени организации, представители на чуждестранни партньори на НАРУ.
Основна цел на проекта е да повиши информираността за това колко е важно да бъде популяризирано и защитено европейското културно наследство чрез образование и учене през целия живот, особено сред младите хора.
По време на семинара бяха представени 3-те интелектуални продукта, създадени от партньорите по проекта :
- Компендиум за АR (добавена реалност) практики в областта на културното наследствo с представени 12 добри практики
- Онлайн програма за обучение на учители за използване на добавена реалност.(АR4CHE)
- Учебен проект: приложение за добавена реалност за представяне на културното наследство.
В събитието взеха участие г-жа Ирина Филипова, зам. директор на 119 СУ Акад. Михаил Арнаудов”/София и г-н Георги Палпурин „Фондация Интерактивна България“, които представиха адатирано учебно съдържание и възможностите му за използване в училище.
Проектът е реализиран от 7 партньори от 6 държави в периода 1.11.2021-31.08.2021:
FHM - Fachhochschule des Mittelstandes - University of Applied Science – Германия, координатор на проекта; Associazione Effebi/CRESfb – Италия; Paiz Konsulting – Полша; Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” – Италия; NART – Национална асоциация на ресурсните учители – България; Agorà Roermond – Холандия; CCS - Crystal Clear Soft – Гърция.
Повече за създадените продукти може да намерите на: http://cultapp.eu/ и на сайта на НАРУ.
Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню