Национална асоциация на ресурсните учители

България

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ЛИЧНА ПОМОЩ?ПЕТ ВЪПРОСА

Публикувано на 2018-11-29

 В последните дни много се дискутира относно законопроекта за лична помощ на хората с увреждания. Това е причината и за тази публикация.

Какво всъщност е това?

Най-общо казано е механизъм за подкрепа на хората с увреждания по начин, че всеки да избира и получава точно тези услуги, които са съобразени с личната му ситуация и индивидуални потребност и предпочитания.Това е радикално нов подход към хората с увреждания от страна държавата, защото от пасивен обект на социално подпомагане те се превръщат в независим субект, който сам преценява своите потребности и не ги обвързва обезателно с диагнозата, а с функционална оценка. Друг съществен момент са самите часове лична помощ, които може всеки човек да получава. Това тотално заменя вече твърде остарелия подход на личен и социален асистент, където на база критерии свързани с % намалена работоспособност в ТЕЛК и доходен праг се приемаше или не някой да има асистент, а голяма част от хората оставаха без такава подкрепа. Освен това най-често тези асистенти се явяват някой от родителите на човекът с увреждане. Така на практика, хем се създаваше зависимост от асистента (родител), хем самият асистент беше обречен да остане без собствена кариера и да се препитава с минимална работна заплата.Сега в закона се казва, че има определен процент случаи в които асистирането може да бъде осъществено от роднина на лицето с увреждане, а иначе ще се използват асистент, които работят по граждански договор при гъвкаво работно време .
Между човека с увреждане и асистентите му стои административен посредник – доставчик на лична помощ. Самият факт, че целият този механизъм се въвежда с отделен закон показва, че се постига сериозен статут на действително радикално различен подход към хората с увреждания. Това стана резултат от дългите протести на майките с увреждания, защото за лична помощ се говорише години преди това и не беше възможна. Център за независим живот и някои отделни хора с увреждания поставяха темата поне от 10 години.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ? До тук философията е без всякакво съмнение добра и самият факт, че държавата я допуска е положителен. Какви са слабите моменти, които ще изискват специално внимание в пет въпроса:
1.Никой не знае колко ще бъдат ползвателите на лична помощ. Самият Министър на труда и социалната политика посочва, че планираните за догодина 71 млн. лева за хората с увреждания са разчетени на база на броя потребители на услугата "личен и социален асистент" понастоящем и те са около 23-4 хиляди души. Неправилно е да се залагат тези числа обаче, защото съгласно заложеното в законопроекта (или поне този, който беше подкрепен от майките на деца с увреждания) се разширяват възможностите за допускане до лична помощ и това безспорно ще доведе до увеличаване на потребителите и не е известно с колко точно. Вероятно през първата година на закона не с толкова много, но със сигурност те ще се увеличават всяка изминала година докато не се наложи самата практика.

2.Кой ще осъщестява самото асистиране? Към този момент това беше решавано основно с роднини на хората с увреждания.Демографската структура на безработните в страната показва, че няма необходимия брой хора, които биха станали такива асистенти.

3.Как ще се осъществява личната помощ?Това е много ключов момент, защото именно начинът на предоставяне на лична помощ трябва да осъществява независимост на лицето ползвател, възможност за мобилност, за качествен личен живот.Предпоставя се изискване асистента да бъде специално обучен, защото иначе той може да се приеме като нещо във вид на "бавачка". Обучение обаче ще трябва и за самия човек с увреждане, защото не всички от тях могат ясно да формулират самата си заявка, защото дори за специалистите вече е трудно да се ориентират в цялата нормативна тежест по темата с изцяло ново законодателство.

4.Доставчикът на социалната услуга. Ако се заложи единствено това да бъдат общините, отново ще се създат административни бариери, с личен и постоянен адрес на лицето, на асистента и т.н. Важно е да има частни доставчици, които да носят отговорност пред националния орган.

5. Как се преценява колко часа има право да ползва лична помощ лицето? Ако това се прави единствено от самото лице със сигурност са възможни злоупотреби.Ако се прави от административен орган (новия национален орган според закона) какви критерии и методика на оценка ще бъдат използвани, за да не бъдат сериозно ограничени възможностите за лична помощ.Липсва срок и дали ще бъде създадена такава методика за оценка.

Всички тези въпроси имат своите отговори, но те трябва да бъдат намерени при приемането на окончателния вариант на закона в противен случай трудно ще се реализира самата му философия.

ПОЗИЦИЯТА Е НА КАЛОЯН ДАМЯНОВ ОТ НЕГОВИЯ БЛОГ.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Първи бюлетин по проект CULTApp

Публикувано на 2020-08-03

Готов е първият бюлетин по проект :"ПРЕЖИВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И...

Изследване на преките и косвени въздействия на пандемията върху...

Публикувано на 2020-07-16

УНИЦЕФ  България провежда изследване, което цели да бъдат оценени и проучени различните преки и косвени...

Интервюта за социо-емоционални компетентности по проект BECHILD

Публикувано на 2020-07-15

Във връзка с дейности в рамките на първия интелектуален продукт по проект: „Изграждане на приобщаващо...

Представители на НАРУ взеха участие в събитие: „Палитра с добри...

Публикувано на 2020-07-10

На 09 и 10-ти юли се проведе събитие: „Палитра с добри образователни практики“, организирано от сдружение...

НАРУ организира лятна школа за училищно приобщаване

Публикувано на 2020-07-02

На 02-03.07.2020г. в гр.Поморие се провежда нашата традиционна Лятна школа за училищно приобщаване. Тази година...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Учим и израстваме заедно- Европейски корпус за солидарност

Публикувано на 2019-04-25

Продължителност: 6 месеца   Проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 по програма...

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Абривиатура: CULT - APP Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 Продължителност: 30 месеца   

Меню