Национална асоциация на ресурсните учители

България

КАЛИНА ХРИСТОВА: РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ПОДКРЕПИХА ПРОТЕСТА

Публикувано на 2012-12-12

Дванадесет ресурсни учители от Враца, членове на Националната асоциация на ресурсните учители излязоха вчера на протест, заедно с техни колеги от цялата страна пред Народното събрание в София, съобщи за вестник „Зов нюз” заместник- председателят на организацията врачанката Калина Христова.
Протестът пред парламена беше организиран от Национална мрежа на родители против проекта на закон за предучилищно и училищно образование и против задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца, монопола на държавата в образованието и налаганите практики за неглижиране ролята на семейството.
"Ние споделяме много от мотивите, посочени в протестната декларация на Националната мрежа на родителите, като искаме да запознаем обществеността и народните представители и с допълнителни основания", се казва в декларация на Асоциацията, която призовава и всички нейни членове да подкрепят протеста.
От Асоциацията припомнят, че в продължение на една година са се опитвали да осъществят диалог с Министерство на образованието, младежта и науката, както и с ресорната комисия в Народното събрание по отношение на сериозните опасения, които имат за образованието на децата със специални образователни потребности и дейността на ресурсните учители в страната. През месец юни тази година, каза за вестник „Зов нюз” Калина Христова, в цялата страна се организира и подписка за запазване на ресурсните центрове, която събра 33 000 подписа и беше внесена в Народното събрание.
Основен проблем според асоциацията в предлагания законопроект е планираното създаване на екипи в училищата, които сами да оценяват специалните потребности на децата, без в него да участват родителите, както и без да се отчете фактът, че в училищата липсват компетентни специалисти за работа с деца със специални образователни потребности и за планиране и индивидуализиране на образователната програма.
"В последните дни нашата тревожност се завиши след няколкократни изявления на Милена Дамянова, зам.-министър на образованието, младежта и науката", посочват още от асоциацията, имайки предвид идеята да се даде правото на общините да делегират социалните дейности на неправителствени организации срещу заплащане.
"За съжаление се оказва, че ръководството на просветното министерство не успява да диференцира разликата между социална и образователна услуга. И в момента общините на територията на цялата страна доставят социални услуги за деца с увреждания, те обаче по своята същност са неравномерно разположени и не отговарят на потребностите на училищното образование.
Със закона се предлага трансформирането на ресурсните центрове в общински. Към момента обаче центровете са изградени на областно ниво и са гарант за ресурсно подпомагане дори и в най-малките населени места, се посочва още в протестната декларация.
Специфичността на дейността идва и от това, че тези центрове осигуряват специалисти, които са изключително малък брой спрямо общия брой на деца със специални потребности", посочват още ресурсните учители. Предлаганият законопроект планира да създаде екипи в училищата, които сами да оценяват специалните потребности на децата, без в него да участват родителите, както и без да се отчете факта, че в училищата липсват подобни специалисти, които да имат компетентност за оценка на равнището на развитие на децата със специални образователни потребности и още по-малко за планиране и индивидуализиране на образователната програма.
От асоциацията припомнят и че със законопроекта ще се закрият и почти всички специални и болнични училища, което ще създаде сериозни сътресения в системата, имайки предвид, че училищата в България, като сграден фонд и като екипи в никакъв случай не отговарят на изискванията за приобщаващо образование на този етап.
Освен това "цялостното управление на процесите се концентрира в училищните директори и се създава неравенство на отношението към специалистите в системата", смятат от асоциацията.
Сборният пункт на протестиращите беше вчера пред Народната библиотека в София, а протестът се пренесе след това пред Народното събрание.

http://www.zovnews.com

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню