Национална асоциация на ресурсните учители

България

КАЛИНА ХРИСТОВА: РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ПОДКРЕПИХА ПРОТЕСТА

Публикувано на 2012-12-12

Дванадесет ресурсни учители от Враца, членове на Националната асоциация на ресурсните учители излязоха вчера на протест, заедно с техни колеги от цялата страна пред Народното събрание в София, съобщи за вестник „Зов нюз” заместник- председателят на организацията врачанката Калина Христова.
Протестът пред парламена беше организиран от Национална мрежа на родители против проекта на закон за предучилищно и училищно образование и против задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца, монопола на държавата в образованието и налаганите практики за неглижиране ролята на семейството.
"Ние споделяме много от мотивите, посочени в протестната декларация на Националната мрежа на родителите, като искаме да запознаем обществеността и народните представители и с допълнителни основания", се казва в декларация на Асоциацията, която призовава и всички нейни членове да подкрепят протеста.
От Асоциацията припомнят, че в продължение на една година са се опитвали да осъществят диалог с Министерство на образованието, младежта и науката, както и с ресорната комисия в Народното събрание по отношение на сериозните опасения, които имат за образованието на децата със специални образователни потребности и дейността на ресурсните учители в страната. През месец юни тази година, каза за вестник „Зов нюз” Калина Христова, в цялата страна се организира и подписка за запазване на ресурсните центрове, която събра 33 000 подписа и беше внесена в Народното събрание.
Основен проблем според асоциацията в предлагания законопроект е планираното създаване на екипи в училищата, които сами да оценяват специалните потребности на децата, без в него да участват родителите, както и без да се отчете фактът, че в училищата липсват компетентни специалисти за работа с деца със специални образователни потребности и за планиране и индивидуализиране на образователната програма.
"В последните дни нашата тревожност се завиши след няколкократни изявления на Милена Дамянова, зам.-министър на образованието, младежта и науката", посочват още от асоциацията, имайки предвид идеята да се даде правото на общините да делегират социалните дейности на неправителствени организации срещу заплащане.
"За съжаление се оказва, че ръководството на просветното министерство не успява да диференцира разликата между социална и образователна услуга. И в момента общините на територията на цялата страна доставят социални услуги за деца с увреждания, те обаче по своята същност са неравномерно разположени и не отговарят на потребностите на училищното образование.
Със закона се предлага трансформирането на ресурсните центрове в общински. Към момента обаче центровете са изградени на областно ниво и са гарант за ресурсно подпомагане дори и в най-малките населени места, се посочва още в протестната декларация.
Специфичността на дейността идва и от това, че тези центрове осигуряват специалисти, които са изключително малък брой спрямо общия брой на деца със специални потребности", посочват още ресурсните учители. Предлаганият законопроект планира да създаде екипи в училищата, които сами да оценяват специалните потребности на децата, без в него да участват родителите, както и без да се отчете факта, че в училищата липсват подобни специалисти, които да имат компетентност за оценка на равнището на развитие на децата със специални образователни потребности и още по-малко за планиране и индивидуализиране на образователната програма.
От асоциацията припомнят и че със законопроекта ще се закрият и почти всички специални и болнични училища, което ще създаде сериозни сътресения в системата, имайки предвид, че училищата в България, като сграден фонд и като екипи в никакъв случай не отговарят на изискванията за приобщаващо образование на този етап.
Освен това "цялостното управление на процесите се концентрира в училищните директори и се създава неравенство на отношението към специалистите в системата", смятат от асоциацията.
Сборният пункт на протестиращите беше вчера пред Народната библиотека в София, а протестът се пренесе след това пред Народното събрание.

http://www.zovnews.com

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Представители на НАРУ взeха участие в международен младежки обмен

Публикувано на 2019-07-18

Между 15 и 22 юли шестима представители на НАРУ вземат участие в младежки обмен, финансиран от програма...

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню