Национална асоциация на ресурсните учители

България

Марина Арнаутска, ресурсен учител: При дистанционното обучение уроците могат да бъдат доста забавни

Публикувано на 2020-04-08

В условията на COVID – 19 и на невъзможността децата да са в училище само за няколко дни системата на образованието трябваше да приеме новото предизвикателстводистанционно обучение със средствата на информационните и комуникационните технологии. С това предизвикателство трябваше да се справят и специалистите, които предоставят подкрепа за личностно развитие на децата със специални образователни потребности. Как работят ресурсните учители с деца със специални образователни потребности и как децата възприемат подкрепата в електронна среда? Отговори на тези въпроси потърсихме от ресурсния учител Марина Арнаутска.

 

Г-жо Арнаутска, готов ли е българският ресурсен учител да работи с деца със специални образователни потребности в условията на дистанционно обучение? Имат ли всички ресурсни учители необходимата подготовка за провеждане на такова обучение?

Марина Арнаутска: Всички разбираме необходимостта да работим дистанционно. Много от нас имат желание да го правят , но им липсва подготовка и се учат в движение. Системата като цяло не беше подготвена за това, но реагира бързо, адекватно и с желание от страна на учителите.

Напълно възможно е да се подпомагат децата в дистанционно обучение. За част от семействата това означава ангажимент на родителите, които съдействат на специалистите, това е неизбежно, а може да се окаже полезно.

Какви електронни ресурси използвате и как организирате и осъществявате работата си с децата със специални образователни потребности в условията на дистанционно обучение? По-трудно ли се осъществява подкрепата на децата със специални образователни потребности в тези условия?

Марина Арнаутска: Използвам основно Zoom, Messenger, с децата които имат профили в някои геймърски платформи като Diskord и платформата позволява, работя през тях. Важно е приложението да има опция споделен екран. В Zoom има опция за споделяне на мишка, бяла дъска, запис на екран, повече хора работещи едновременно. Наблюденията ми са, че за по-големите деца е приключение, за учителите също. През този формат уроците могат да са доста забавни. При по-малките е по-трудно да се ангажира вниманието, там е нужна креативност и съдействие на родителите.

Как възприемат подкрепата в електронна среда учениците със специални образователни потребности и техните родители?

Марина Арнаутска: При сегашната изолация това е спасение. За всички е разнообразие. От наша страна е необходима сериозна подготовка за часовете и ясна преценка за целите на урока. Децата са щастливи и се опитват да играят дистанционно, което е доста забавно. Родителите също приемат добре дистанционната подкрепа. При много от децата със специални потребности без тяхната помощ няма как да се получи. Имаше родители, които просто отказаха да се включат, но те имат своите съображения, които уважаваме.

Какви според Вас са ползите от осъществяването на подкрепа на деца със специални образователни потребности в електронна среда, има ли недостатъци и какви  проблеми възникват?

Марина Арнаутска: Ползите са много. За нас това е потребността, неизпитана досега в системата, бързо да навлезем в технологиите - децата да не губят връзка с учителите и нормалното си ежедневие, да поддържат ниво на умения и знания. Родителите имат възможност да получат консултации от специалисти и насоки за справяне с конкретни ситуации. Не се очаква да влизат в ролята на терапевти, но при сегашната ситуация без тях е невъзможно. Струва ми се, че това ще подобри комуникацията между хората ангажирани с процеса на образование и приобщаване и ще изясни ролите.

 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Първи бюлетин по проект CULTApp

Публикувано на 2020-08-03

Готов е първият бюлетин по проект :"ПРЕЖИВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И...

Изследване на преките и косвени въздействия на пандемията върху...

Публикувано на 2020-07-16

УНИЦЕФ  България провежда изследване, което цели да бъдат оценени и проучени различните преки и косвени...

Интервюта за социо-емоционални компетентности по проект BECHILD

Публикувано на 2020-07-15

Във връзка с дейности в рамките на първия интелектуален продукт по проект: „Изграждане на приобщаващо...

Представители на НАРУ взеха участие в събитие: „Палитра с добри...

Публикувано на 2020-07-10

На 09 и 10-ти юли се проведе събитие: „Палитра с добри образователни практики“, организирано от сдружение...

НАРУ организира лятна школа за училищно приобщаване

Публикувано на 2020-07-02

На 02-03.07.2020г. в гр.Поморие се провежда нашата традиционна Лятна школа за училищно приобщаване. Тази година...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Учим и израстваме заедно- Европейски корпус за солидарност

Публикувано на 2019-04-25

Продължителност: 6 месеца   Проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 по програма...

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Абривиатура: CULT - APP Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 Продължителност: 30 месеца   

Меню