Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ: ДА СПРЕ НАЗНАЧАВАНЕТО НА НЕПРАВОСПОСОБНИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА

Публикувано на 2017-09-20

НАРУ изпрати специална позиция до Министъра на обраованието и науката с призив да се предприемат спешни действия за ограничаване на назначаването на неправоспособни ресурсни учители.  Публикуваме цялата позиция:

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е най-голямата професионална неправителствена организация обединяваща над 700 специалисти подпомагащи процеса на приобщаващо образование в детските градини, училищата, регионални центрове и НПО на територията на цялата страна.

Със започването на новата учебна година бяхме сигнализирани за масово назначаване на неправоспособни ресурсни учители в много детски градини и училища на страната, защото в момента на практика никой не контролира този процес. Стига се до положение в което се назначават дори и хора без педагогическо образование. В същото време не се обявяват достатъчно свободни работни места за ресурсните учители, които биха могли да бъдат осигурени от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Неправоспобните ресурсни учители не притежават знания свързани с използването на конкретни стратегии за справяне с предизвикателно поведение, не познават техники за адаптиране на учебно съдържание и техники за алтернативна комуникация с някои от ученицте със специални образователни потребности.

Това поставя в риск качеството на ресурсното подпомагане, а понякога и здравето на учениците, защото е задължително специализираното обучение на ресурсни учители преди да започнат работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Освен това е важно да започне централизирана подготовка на общообразователните учители по специална програма за работа с учениците със специални образователни потребности, в риск, изявени дарби и хронични заболявания, която да се провежда през цялата учебна година от създадените специално за тази цел регионални центрове.

 Още през изминалата учебна година започнахме да получаваме сигнали от родители на деца със специални образователни потребности, които споделят, че се определят изключително малко часове ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности, защото не се назначават адекватен брой ресурсни учители. Така например има училища в които на 20 деца със специални образователни потребности се назначава един ресурсен учител, който е в невъзможност да обхване всички ученици в групата.

В проекта на наредба на приобщаващото образование е залегнал максимален брой 12 деца и ученици в група на ресурсен учител, за съжаление на много места в страната се практикуват групи от 15-16 ученици, а в някои случаи и до 20 деца в група. При педагогическа норма от 25 часа на ресурсен учител се получава, че има ресурсни учители, които работят само по един час седмично с отделните деца.

Моля, да разпоредите изготвяне на указателно писмо до Регионалните управление на образованието да засилят контрола в детските градини и училища за назначаване на правоспособни ресурсни учители, както и да осигуряват нормална натовареност в групите според проекта на наредба за приобщаващото образование.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ ИЗПРАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ТРИМА НАПРЕДНАЛИ ОБЩНОСТНИ ОРГАНИЗАТОРИ В...

Публикувано на 2017-10-17

Във връзка с изпълнение на международен проект „Европейска школа по общностно организиране“ по програма „Еразъм+“, Националната асоциация на...

ВТОРА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА "PReTTi" НА НАРУ В СЛОВАКИЯ

Публикувано на 2017-09-29

На 29-30.09.2017г. се провежда втора среща по проекта на НАРУ "Подготовка на началните учители за приобщаващо образование", финансиран от Програмата Еразъм+ на ЕС  в...

НАРУ: ДА СПРЕ НАЗНАЧАВАНЕТО НА НЕПРАВОСПОСОБНИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ В...

Публикувано на 2017-09-20

НАРУ изпрати специална позиция до Министъра на обраованието и науката с призив да се предприемат спешни действия за ограничаване на назначаването на...

Отново на училище: Работни комплекти и учебни игри

Публикувано на 2017-08-21

До 15 септември остава по-малко от месец до началото на учебната година.Времето напрадва и сме преминали първите точки от нашия план за подготовка. Време е да...

Отново на училище: Създайте блог

Публикувано на 2017-08-18

На половината път сме до организиране на цяла учебна година. Време е да пренесем класната стая в интернет.  Използвайте платформи като Blogspot, Wordpress или други, за...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Light a Candle Bright Your Future - CANDLE

Публикувано на 2016-10-29

Начало: Август, 2016 Край: Октомври, 2017 По време на проекта 14 младежки работника от  България, Турция, Литва, Италия, Англия и Румъния ще бъдат обучени как да...

Quality Assurance in VET for learners with ADHD

Публикувано на 2016-10-29

Проект "Quality Assurance in VET for learners with ADHD" има за цел да промотира приобщаващото образование сред ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието. Таргет групата са...

Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning

Публикувано на 2016-10-29

Начало : Октомври, 2016 Край: Октомври, 2018 Проектът има за цел да повиши капацитета на общообразователни специалисти по отношение на уменията им за работа с ученици...

“Non-Formal Education and Diversity in European Youth Work: Subjects - Methods – Exchange” Неформално...

Публикувано на 2016-03-23

От 2-ри - 06 април 2016 г. младежки работници от 19 различни европейски страни се срещнаха в Тетово (Македония). Следващата експертна група ще се проведе в Сараево (Босна...

"Ежегоден фестивал на спортното приобщаване, Столична община "Sports Inclion Festival",...

Публикувано на 2016-03-15

Начало на проекта:30/03/2016 Край на проекта: 05/07/2016   Проект „Ежегоден фестивал на спортното приобщаване” на НАРУ промотира социалното включване на младежи...

Меню