Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ: ДА СПРЕ НАЗНАЧАВАНЕТО НА НЕПРАВОСПОСОБНИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА

Публикувано на 2017-09-20

НАРУ изпрати специална позиция до Министъра на обраованието и науката с призив да се предприемат спешни действия за ограничаване на назначаването на неправоспособни ресурсни учители.  Публикуваме цялата позиция:

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е най-голямата професионална неправителствена организация обединяваща над 700 специалисти подпомагащи процеса на приобщаващо образование в детските градини, училищата, регионални центрове и НПО на територията на цялата страна.

Със започването на новата учебна година бяхме сигнализирани за масово назначаване на неправоспособни ресурсни учители в много детски градини и училища на страната, защото в момента на практика никой не контролира този процес. Стига се до положение в което се назначават дори и хора без педагогическо образование. В същото време не се обявяват достатъчно свободни работни места за ресурсните учители, които биха могли да бъдат осигурени от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Неправоспобните ресурсни учители не притежават знания свързани с използването на конкретни стратегии за справяне с предизвикателно поведение, не познават техники за адаптиране на учебно съдържание и техники за алтернативна комуникация с някои от ученицте със специални образователни потребности.

Това поставя в риск качеството на ресурсното подпомагане, а понякога и здравето на учениците, защото е задължително специализираното обучение на ресурсни учители преди да започнат работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Освен това е важно да започне централизирана подготовка на общообразователните учители по специална програма за работа с учениците със специални образователни потребности, в риск, изявени дарби и хронични заболявания, която да се провежда през цялата учебна година от създадените специално за тази цел регионални центрове.

 Още през изминалата учебна година започнахме да получаваме сигнали от родители на деца със специални образователни потребности, които споделят, че се определят изключително малко часове ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности, защото не се назначават адекватен брой ресурсни учители. Така например има училища в които на 20 деца със специални образователни потребности се назначава един ресурсен учител, който е в невъзможност да обхване всички ученици в групата.

В проекта на наредба на приобщаващото образование е залегнал максимален брой 12 деца и ученици в група на ресурсен учител, за съжаление на много места в страната се практикуват групи от 15-16 ученици, а в някои случаи и до 20 деца в група. При педагогическа норма от 25 часа на ресурсен учител се получава, че има ресурсни учители, които работят само по един час седмично с отделните деца.

Моля, да разпоредите изготвяне на указателно писмо до Регионалните управление на образованието да засилят контрола в детските градини и училища за назначаване на правоспособни ресурсни учители, както и да осигуряват нормална натовареност в групите според проекта на наредба за приобщаващото образование.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Регионален форум "Книгата е моята светлина" се проведе в РЦПППО, Враца

Публикувано на 2018-11-13

В деня на незрящите, 13.11.2018,  във Враца се проведе регионален форум "Книгата е моята светлина" - споделено от...

Проведе се първа среща по международен проект "CULT-APP"

Публикувано на 2018-11-11

На 8 и 9 ноември в Холандия, се проведе първа среща по проект: “CULT-APP”, финансиран от програма "Еразъм + ", с...

Доброволци на НАРУ взеха участие в празника на 106 ОУ Григорий Цамблак

Публикувано на 2018-11-01

 Международните доброволците  на НАРУ -Бора(Турция) и Пресилия (Франция)взеха дейно участие в празника...

Международно обучение за екстремното насилие в мултикултурно общество

Публикувано на 2018-10-18

От 14 до 20 октомври, представители на НАРУ - Борислав Гюрев и Теодора Нончева, взeмат участие в обучение на...

НЕЗАВИСИМ ПРЕГЛЕД ПО ПРОЕКТ “ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”

Публикувано на 2018-10-08

Проведе се работна среща за представяне на независим преглед на проект “Заедно в детската градина” на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

„Стъпка по стеъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28...

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Eвропейска доброволческа служба- ЕДС, “Стъпка по стъпка oт училище към...

Публикувано на 2018-02-02

Стартова дата: 01.05.2018 Финална дата: 28.02.2019 Проектът, Европейска доброволческа служба “Стъпка по стъпка...

Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: Начална дата: 01-07-2017 Крайна дата: 28 -02-2019 Партньори: National Association of Resource Teachers - Bulgaria Center for Youth...

Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: 01-10-2017 - 30-09-2019 Партньори: Бъдеще за всички нас- BG Business Intuition/Martijn Meima Coaching- NL Igdir Il Milli Egitim...

Меню