Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ НАВЪРШИ ЕДНА ГОДИНА, А СЕГА....!

Публикувано на 2012-10-13

НАРУ /Национална асоциациа на ресурсните учители/ вече официално има една годишна история.

Нeка си припомним как стана всичко?

Точно преди една година във Facebook с ресурсни учители и специалисти обсъждахме, че ни омръзна да не се съобразяват с нашето мнение. Стигнахме до извода, че само да си мрънкаме в социалните мрежи не бихме могли да защитим професионалните си принципи и виждане за развитие на системата за подкрепа на образованието за всички деца без значение на различието и затрудненията.

Тогава създадохме инициативен комитет и така стигнахме до учредително събрание. На събранието дойдоха 112 колеги от цялата страна и изразиха писменно своята воля НАРУ да БЪДЕ.

Какво се случи от тогава насам. Ами доста неща....

Първо ние доказахме, че сме сериозна организация и вече всеки в сферата е чувал за нас. Второ успяхме да изградим структури в почти цялата страна. И реалните ни членове са 900 ресурсни учители и специалисти, както и няколко родители.

НАРУ беше приета за член на IASE / International Association of Special Education/, а също така и в НМД /Национална мрежа за децата/.

НАРУ издава редовно свой Ресурсен бюлетин, достъпен за всички членове и приятели.

НАРУ спечели и първия си европейски проект “Приобщаване на младежите в училищата” по който три доброволки от Франция и Испания ще работят 10 месеца при нас.

НАРУ работи и по програма на Агенцията по заетостта по която две страхотни момичета- Поли и Еми ще работят при нас следващите месеци, като експерти проекти и програми.

НАРУ организира и няколко работни срещи във Велико Търново, София,Търговище  и Стара Загора.

А сега малко и за нашите редовни сблъсъци:

НАРУ влезна в сериозен диалог на моменти и монолог с представители на Народното събрание и Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ по повод така известния проект на Закон за предучилищно и училищно образование, който доби известност с огромния си размер и невъзможност да бъде прочетен на един дъх. ;)

Интересно се получи, защото това ни позволи да израстнем, като общност. Ние иницийрахме национална подписка, която за 5 дни успя да събере 33 000 подписа, които подкрепиха запазването на статута на ресурсните центрове.

Събирането на подписите и комуникацията между нас ни направи екип и жив организъм. Това ествено повлече и няколкото удара, които получихме от няколко персони и една проправителствена организация. Това обаче по-скоро беше рекламна кампания за нас и така ние се затвърдихме в общността, като фактор в сферата. В този смисъл ние сме благодарни на тези хора и организация, които ни “подкрепяха” през целия период. Дори на моменти и да считаха, че сме нещо  като “организация на държавни служители”. Беше забавно.

НАРУ е едно богатство със своите различни хора. В нашата организация преди всичко членуват свободни хора и професионалисти, които са с различни политически виждания, от различни религии с различен социален статус, от малки и големи населени места, но обединени в едно-професионална грижа за децата със затруднения в общообразователната система, независимо как ще наричаме тези потребности за нас всички деца са специални и заслужават внимание.

НАРУ иска истинска реформа в сферата на ресурсното подпомагане, която да се случи с хората работещи в системата, а не въпреки тях. НАРУ заедно е солидарна с мнението на други организации да се предоставят услуги на НПО с капацитет в сферата в училищната грижа, но не приема “децентрализация” на ресурсните центрове на общински принцип, защото за нас това няма да е ефективно, а точно обратно ще лиши много деца и семейства от помощ.

НАРУ оценя за тази една година училищата в България, като неподготвени да предоставят самостоятелно качествена грижа за всички деца. Считаме, че подкрепата от ресурсните центрове и от НПО трябва да се разшири и променя според потребностите на общността и децата като цяло. Самите колеги- общообразователни учители, често споделят това.

НАРУ подкрепя проект: “Включващо обучение” на МОМН въпреки, че концепциите за Приобщаващо или включващо образование вече не са актуални за съвременната образователна теория в развития свят. В нормалните страни към които България се числи се приема, че всяко училище следва да е гъвкаво и оценява потребностите от подкрепа. С други думи приобщаването следва да е естeствена част от държавната политика в тази сфера, а не обект само на специални проекти.

Какво планираме до края на оставащите две години от мандата на този управителен съвет:

-Да засилим възможността за мобилност на нашите членове;

-Ще изградим сертификационна програма “Facebook Academy for Resource Teachers” която ще е отворена само за членове на НАРУ и след която ще получат специален сертификат за “Интерактивен ресурсен специалист” от НАРУ и IASE.

-Организиране на пътуващ семинар с участието на нашите доброволки от Франция и Испания в няколко града на страната;

-Застъпническа капания за това “Кой е ресурсният учител?”;

-Електронен регистър на специалистите с регистрация на наши членове и външни организации в сферата;

-Студентска и доброволческа програма;

 

НАРУ е отворена организация за всеки един човек споделящ мисията и вижданията на организацията.

Присъедини се, няма да скучаеш. Каузата си струва!

 

 Ваш,

Калоян Дамянов

Председател на НАРУ

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ЗА ПРИЕМА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В СОФИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ...

Публикувано на 2018-01-19

ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ Относно: Прием на деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в детските градини...

НАРУ СЕ ВКЛЮЧИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ НА СУ

Публикувано на 2018-01-19

На 19 януари в заседателна зала 1 в ректората на СУ „ Св. Климент Охридски“ се проведе Европейски семинар по проект "Качествено професионално образование за...

НАРУ Е ДОМАКИН "ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ПО ОБЩНОСТНО ОРГАНИЗИРАНЕ"

Публикувано на 2018-01-18

НАРУ е домакин на втори етап от обучението за напреднали общностни организатори по проект на програма Еразъм+ „Европейско училище за общностно...

НАРУ УЧАСТВА В ТРЕТАТА ТРАСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ Q4ADHD

Публикувано на 2018-01-18

На 18 януари се проведе трета среща по проект "Качествено професионално образование за ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието"/Програма Еразъм+/, насочен...

Одобрен проект на НАРУ - Европейска доброволческа служба

Публикувано на 2018-01-15

НАРУ има одобрен проект по Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“ – дейност „Мобилност на младежи и младежки работници“, сектор...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Light a Candle Bright Your Future - CANDLE

Публикувано на 2016-10-29

Начало: Август, 2016 Край: Октомври, 2017 По време на проекта 14 младежки работника от  България, Турция, Литва, Италия, Англия и Румъния ще бъдат обучени как да...

Quality Assurance in VET for learners with ADHD

Публикувано на 2016-10-29

Проект "Quality Assurance in VET for learners with ADHD" има за цел да промотира приобщаващото образование сред ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието. Таргет групата са...

Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning

Публикувано на 2016-10-29

Начало : Октомври, 2016 Край: Октомври, 2018 Проектът има за цел да повиши капацитета на общообразователни специалисти по отношение на уменията им за работа с ученици...

“Non-Formal Education and Diversity in European Youth Work: Subjects - Methods – Exchange” Неформално...

Публикувано на 2016-03-23

От 2-ри - 06 април 2016 г. младежки работници от 19 различни европейски страни се срещнаха в Тетово (Македония). Следващата експертна група ще се проведе в Сараево (Босна...

"Ежегоден фестивал на спортното приобщаване, Столична община "Sports Inclion Festival",...

Публикувано на 2016-03-15

Начало на проекта:30/03/2016 Край на проекта: 05/07/2016   Проект „Ежегоден фестивал на спортното приобщаване” на НАРУ промотира социалното включване на младежи...

Меню