Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ НАВЪРШИ ЕДНА ГОДИНА, А СЕГА....!

Публикувано на 2012-10-13

НАРУ /Национална асоциациа на ресурсните учители/ вече официално има една годишна история.

Нeка си припомним как стана всичко?

Точно преди една година във Facebook с ресурсни учители и специалисти обсъждахме, че ни омръзна да не се съобразяват с нашето мнение. Стигнахме до извода, че само да си мрънкаме в социалните мрежи не бихме могли да защитим професионалните си принципи и виждане за развитие на системата за подкрепа на образованието за всички деца без значение на различието и затрудненията.

Тогава създадохме инициативен комитет и така стигнахме до учредително събрание. На събранието дойдоха 112 колеги от цялата страна и изразиха писменно своята воля НАРУ да БЪДЕ.

Какво се случи от тогава насам. Ами доста неща....

Първо ние доказахме, че сме сериозна организация и вече всеки в сферата е чувал за нас. Второ успяхме да изградим структури в почти цялата страна. И реалните ни членове са 900 ресурсни учители и специалисти, както и няколко родители.

НАРУ беше приета за член на IASE / International Association of Special Education/, а също така и в НМД /Национална мрежа за децата/.

НАРУ издава редовно свой Ресурсен бюлетин, достъпен за всички членове и приятели.

НАРУ спечели и първия си европейски проект “Приобщаване на младежите в училищата” по който три доброволки от Франция и Испания ще работят 10 месеца при нас.

НАРУ работи и по програма на Агенцията по заетостта по която две страхотни момичета- Поли и Еми ще работят при нас следващите месеци, като експерти проекти и програми.

НАРУ организира и няколко работни срещи във Велико Търново, София,Търговище  и Стара Загора.

А сега малко и за нашите редовни сблъсъци:

НАРУ влезна в сериозен диалог на моменти и монолог с представители на Народното събрание и Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ по повод така известния проект на Закон за предучилищно и училищно образование, който доби известност с огромния си размер и невъзможност да бъде прочетен на един дъх. ;)

Интересно се получи, защото това ни позволи да израстнем, като общност. Ние иницийрахме национална подписка, която за 5 дни успя да събере 33 000 подписа, които подкрепиха запазването на статута на ресурсните центрове.

Събирането на подписите и комуникацията между нас ни направи екип и жив организъм. Това ествено повлече и няколкото удара, които получихме от няколко персони и една проправителствена организация. Това обаче по-скоро беше рекламна кампания за нас и така ние се затвърдихме в общността, като фактор в сферата. В този смисъл ние сме благодарни на тези хора и организация, които ни “подкрепяха” през целия период. Дори на моменти и да считаха, че сме нещо  като “организация на държавни служители”. Беше забавно.

НАРУ е едно богатство със своите различни хора. В нашата организация преди всичко членуват свободни хора и професионалисти, които са с различни политически виждания, от различни религии с различен социален статус, от малки и големи населени места, но обединени в едно-професионална грижа за децата със затруднения в общообразователната система, независимо как ще наричаме тези потребности за нас всички деца са специални и заслужават внимание.

НАРУ иска истинска реформа в сферата на ресурсното подпомагане, която да се случи с хората работещи в системата, а не въпреки тях. НАРУ заедно е солидарна с мнението на други организации да се предоставят услуги на НПО с капацитет в сферата в училищната грижа, но не приема “децентрализация” на ресурсните центрове на общински принцип, защото за нас това няма да е ефективно, а точно обратно ще лиши много деца и семейства от помощ.

НАРУ оценя за тази една година училищата в България, като неподготвени да предоставят самостоятелно качествена грижа за всички деца. Считаме, че подкрепата от ресурсните центрове и от НПО трябва да се разшири и променя според потребностите на общността и децата като цяло. Самите колеги- общообразователни учители, често споделят това.

НАРУ подкрепя проект: “Включващо обучение” на МОМН въпреки, че концепциите за Приобщаващо или включващо образование вече не са актуални за съвременната образователна теория в развития свят. В нормалните страни към които България се числи се приема, че всяко училище следва да е гъвкаво и оценява потребностите от подкрепа. С други думи приобщаването следва да е естeствена част от държавната политика в тази сфера, а не обект само на специални проекти.

Какво планираме до края на оставащите две години от мандата на този управителен съвет:

-Да засилим възможността за мобилност на нашите членове;

-Ще изградим сертификационна програма “Facebook Academy for Resource Teachers” която ще е отворена само за членове на НАРУ и след която ще получат специален сертификат за “Интерактивен ресурсен специалист” от НАРУ и IASE.

-Организиране на пътуващ семинар с участието на нашите доброволки от Франция и Испания в няколко града на страната;

-Застъпническа капания за това “Кой е ресурсният учител?”;

-Електронен регистър на специалистите с регистрация на наши членове и външни организации в сферата;

-Студентска и доброволческа програма;

 

НАРУ е отворена организация за всеки един човек споделящ мисията и вижданията на организацията.

Присъедини се, няма да скучаеш. Каузата си струва!

 

 Ваш,

Калоян Дамянов

Председател на НАРУ

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

ДАРЕНИЕ НА БРАЙЛОВИ МАШИНИ

Публикувано на 2019-01-17

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Стара Загора получи брайлови...

"Стъпка по стъпка" доброволцит на НАРУ помагат на ученици за лесна адаптация...

Публикувано на 2019-01-16

Доброволците на НАРУ по проект "Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда"/ Еразъм +, помагат на...

В БЪЛГАРИЯ СЕ ВЪВЕЖДА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В УЧИЛИЩАТА

Публикувано на 2019-01-08

В рамките на сътрудничество между Министерство на образованието и науката и UNICEF, в България започва...

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА С АУТИЗЪМ

Публикувано на 2018-12-20

Представители на РЦПППО - София град се включиха в Коледен  благотворителен базар в подкрепа на децата с...

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР-СИЛИСТРА ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ

Публикувано на 2018-12-18

Областният координатор на ГЕРБ в Силистра Тодор Тодоров,  заедно с областния управител Ивелин Статев и ...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Eвропейска доброволческа служба- ЕДС, “Стъпка по стъпка oт училище към...

Публикувано на 2018-02-02

Стартова дата: 01.05.2018 Финална дата: 28.02.2019 Проектът, Европейска доброволческа служба “Стъпка по стъпка...

Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: Начална дата: 01-07-2017 Крайна дата: 28 -02-2019 Партньори: National Association of Resource Teachers - Bulgaria Center for Youth...

Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: 01-10-2017 - 30-09-2019 Партньори: Бъдеще за всички нас- BG Business Intuition/Martijn Meima Coaching- NL Igdir Il Milli Egitim...

Меню