Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ НАВЪРШИ ЕДНА ГОДИНА, А СЕГА....!

Публикувано на 2012-10-13

НАРУ /Национална асоциациа на ресурсните учители/ вече официално има една годишна история.

Нeка си припомним как стана всичко?

Точно преди една година във Facebook с ресурсни учители и специалисти обсъждахме, че ни омръзна да не се съобразяват с нашето мнение. Стигнахме до извода, че само да си мрънкаме в социалните мрежи не бихме могли да защитим професионалните си принципи и виждане за развитие на системата за подкрепа на образованието за всички деца без значение на различието и затрудненията.

Тогава създадохме инициативен комитет и така стигнахме до учредително събрание. На събранието дойдоха 112 колеги от цялата страна и изразиха писменно своята воля НАРУ да БЪДЕ.

Какво се случи от тогава насам. Ами доста неща....

Първо ние доказахме, че сме сериозна организация и вече всеки в сферата е чувал за нас. Второ успяхме да изградим структури в почти цялата страна. И реалните ни членове са 900 ресурсни учители и специалисти, както и няколко родители.

НАРУ беше приета за член на IASE / International Association of Special Education/, а също така и в НМД /Национална мрежа за децата/.

НАРУ издава редовно свой Ресурсен бюлетин, достъпен за всички членове и приятели.

НАРУ спечели и първия си европейски проект “Приобщаване на младежите в училищата” по който три доброволки от Франция и Испания ще работят 10 месеца при нас.

НАРУ работи и по програма на Агенцията по заетостта по която две страхотни момичета- Поли и Еми ще работят при нас следващите месеци, като експерти проекти и програми.

НАРУ организира и няколко работни срещи във Велико Търново, София,Търговище  и Стара Загора.

А сега малко и за нашите редовни сблъсъци:

НАРУ влезна в сериозен диалог на моменти и монолог с представители на Народното събрание и Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ по повод така известния проект на Закон за предучилищно и училищно образование, който доби известност с огромния си размер и невъзможност да бъде прочетен на един дъх. ;)

Интересно се получи, защото това ни позволи да израстнем, като общност. Ние иницийрахме национална подписка, която за 5 дни успя да събере 33 000 подписа, които подкрепиха запазването на статута на ресурсните центрове.

Събирането на подписите и комуникацията между нас ни направи екип и жив организъм. Това ествено повлече и няколкото удара, които получихме от няколко персони и една проправителствена организация. Това обаче по-скоро беше рекламна кампания за нас и така ние се затвърдихме в общността, като фактор в сферата. В този смисъл ние сме благодарни на тези хора и организация, които ни “подкрепяха” през целия период. Дори на моменти и да считаха, че сме нещо  като “организация на държавни служители”. Беше забавно.

НАРУ е едно богатство със своите различни хора. В нашата организация преди всичко членуват свободни хора и професионалисти, които са с различни политически виждания, от различни религии с различен социален статус, от малки и големи населени места, но обединени в едно-професионална грижа за децата със затруднения в общообразователната система, независимо как ще наричаме тези потребности за нас всички деца са специални и заслужават внимание.

НАРУ иска истинска реформа в сферата на ресурсното подпомагане, която да се случи с хората работещи в системата, а не въпреки тях. НАРУ заедно е солидарна с мнението на други организации да се предоставят услуги на НПО с капацитет в сферата в училищната грижа, но не приема “децентрализация” на ресурсните центрове на общински принцип, защото за нас това няма да е ефективно, а точно обратно ще лиши много деца и семейства от помощ.

НАРУ оценя за тази една година училищата в България, като неподготвени да предоставят самостоятелно качествена грижа за всички деца. Считаме, че подкрепата от ресурсните центрове и от НПО трябва да се разшири и променя според потребностите на общността и децата като цяло. Самите колеги- общообразователни учители, често споделят това.

НАРУ подкрепя проект: “Включващо обучение” на МОМН въпреки, че концепциите за Приобщаващо или включващо образование вече не са актуални за съвременната образователна теория в развития свят. В нормалните страни към които България се числи се приема, че всяко училище следва да е гъвкаво и оценява потребностите от подкрепа. С други думи приобщаването следва да е естeствена част от държавната политика в тази сфера, а не обект само на специални проекти.

Какво планираме до края на оставащите две години от мандата на този управителен съвет:

-Да засилим възможността за мобилност на нашите членове;

-Ще изградим сертификационна програма “Facebook Academy for Resource Teachers” която ще е отворена само за членове на НАРУ и след която ще получат специален сертификат за “Интерактивен ресурсен специалист” от НАРУ и IASE.

-Организиране на пътуващ семинар с участието на нашите доброволки от Франция и Испания в няколко града на страната;

-Застъпническа капания за това “Кой е ресурсният учител?”;

-Електронен регистър на специалистите с регистрация на наши членове и външни организации в сферата;

-Студентска и доброволческа програма;

 

НАРУ е отворена организация за всеки един човек споделящ мисията и вижданията на организацията.

Присъедини се, няма да скучаеш. Каузата си струва!

 

 Ваш,

Калоян Дамянов

Председател на НАРУ

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню