Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР: "ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ"

Публикувано на 2013-07-02

На 27-28.06.2013г. НАРУ-България организира национален семинар:"Перспективи за развитие на ресурсните центрове в България" в сградата на Ресурсен център-София-град. В семинара участваха над 50 ресурсни учители и специалисти от цялата страна. Мотивите за избор на темата на нашия семинар са свързани с продължилата повече от 2 години липса на дейност свързана с преспективата за развитие на тези толкова важни за образователната интеграция звена, както и затруднения диалог с ръководството на МОН.

На втория ден от семинара в него се включиха г-жа Мукаддес Налбант и г-жа Атанаска Тенева, Зам.-министри на образованието и науката, които застанаха твърдо зад предложенията на ресурсните учители за продължаване на развитието на ресурсните центрове.

Беше поставено на обсъждане и развитието по проект: "Включващо обучение"  за който ресурсните специалисти имаха много въпроси и предложения. На срещата присъства и г-жа Пенка Иванова,Директор на Дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието", която е и ръководител на проект: "Включващо обучение" , както и г-жа Венка Вучкова, държавен експерт в същата дирекция.

Калоян Дамянов, Председател на НАРУ запозна гостите от МОН с идеите на ресурсните учители в цялата страна за развитие на нова визия на ресурсните центрове свързани с предоставянето на допълнителни възможности за децата със специални потребности. Част от предложенията са свързани с осигуряване на съврменни диагностични инструменти за оценка на специалните потребности, развитие на арт-ателиета, адаптиран спорт за всички,одит на училищната достъпност,  предоставяне на рехабилитационни услуги на интегрираните деца, издаване на наръчници и обучение за общообразователните учители и др.

Бяха споделени и някои полезни практики от ресурсните центрове в страната:

Ресурсен център-Пловдив: Представяне на специално издадени наръчници и помагала с адаптирано съдържание за работа по история и математика подходящ за ученици със специални потребности, но и за целия клас.

Ресурсен център-Русе: Споделяне на опит за подпомагане на незрящи ученици в условието на общообразователната класна стая. С нагледни материали от работата на колегите от ресурсния център и общообразователните учители.

Ресурсен център-София-град: Представяне на дейности по провеждане на канистерапия в ресурсния център с обучени кучета-водачи и акредитирани инструктури.

Ресурсен център-Смолян: Представиха реализацията на проект: "Да намерим път един към друг", Дейност "Училищни партньорства", Секторна програма КОМЕНСКИ. В проекта са включени работа в арт-ателиета осигурени от ресурсния център в общообразователните училища.

В семинара се включиха и представители на ОС-България, които в съзвучие с новите тенденции за развитие на ресурсните центрове запознаха аудиторията с някои съвременни тестови инструменти за диагностика на обучителните затруднения, аутистичен спектър, поведенческо развитие и др.

След като се запознаха с предложенията на участниците в семинара представителите на ръководството на МОН заявиха някои важни позиции свързани с посоката на развитието пред ресурсните центрове:

Заместник- министър Мукаддес Налбант изрази становище, че дейността на ресурсните центрове трябва да бъде подкрепяна от МОН и отправи покана към представителите на НАРУ да се включат активно в тази дейност. Мукаддес Налбант припомни, че пряко е участвала в създаването на ресурсните центрове през 2006г. и е добре запозната с трудния път по който сме извървяли всички заедно, за да разчупим сегригираната среда. Зам.-Министърът подчерта, че когато става дума за осигуряване на подкрепа за децата не може да говорим за никаква йерархия и институционални стигми и, че тя ще работи в екип с ресурсните учители, а не въпреки тях.

От своя страна Заместник-министърът Атанаска Тенева подчерта, че е запозната с трудностите на ресурсните центрове в процеса на обсъждане на училищното законодателство и, че напълно споделя поставените въпроси и коментари от нашата общност. Госпожа Тенева заяви, че концепцията на ръководството на МОН не вижда ресурсните центрове и тяхното важно значение в предлаганите от проекта на закон центрове за личностно развитие, което беше посрещнато с увации от присъстващите в залата.

Зам.-министрите г-жа Налбант и г-жа Тенева разгледаха и сградата на Ресурсен център-София-град, както и участваха в откритите летните занимания на деца от цяла София.

По време на обсъжданията по проект: "Включващо обучение" бяха отправени редица въпроси свързани с провеждането на скрининг за обучителни затруднения в цялата страна. Пенка Иванова, Ръководител по проекта се ангажира да се запознае с всички въпроси и да организира специална работна среща и с изпълнителите от БАН на която да се получи повече информация.

 

СНИМКИ ОТ СЕМИНАРА.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Финална национална конференция по проект "Учим и израстваме заедно"(ЕКС))

Публикувано на 2019-10-10

НА 10.10.2019 се проведе заключителен  национален семинар: „ Добри практики в работата с деца в риск и деца...

Представители на НАРУ и НИОПП участват в конференция" Приобщаващо...

Публикувано на 2019-10-05

На 5 и 6 октомври, представители на НАРУ И НИОПП участват в международна конференция "Приобщаващо образование...

ДОБРОВОЛЦИТE НА НАРУ ОРГАНИЗИРАТ СИМУЛАЦИЯ НА ИНТЕРВЮ И ПОСЕЩЕНИЕ В БНБ

Публикувано на 2019-10-04

През изминалата седмица международните доброволци на НАРУ по програма Европейски корпус на солидарността...

Заключителна транснационална среща по проект " Себепознание и...

Публикувано на 2019-10-01

На  25 септември се проведе финална транснационална среща по проект " Себепознание и предприемачество за...

ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА-ДИСКУСИЯ С УЧЕНИЦИ ПО ПРОЕКТ CULTApp

Публикувано на 2019-10-01

На 30.09.2019 представители на НАРУ проведоха среща- дискусия с ученици от 119 СУ ”Академик Михаил Арнаудов”,...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню