Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ ПРОВЕЖДА НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В ПЛЕВЕН

Публикувано на 2014-03-12

На 14.03.2014г. в Плевен ще се проведе Национален семинар на психолозите работещи по ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности от цялата страна. В събитието се очаква да се включат над 70 психолози членове на НАРУ от всяка област на страната.

В националния семинар ще участват представители на МОН, ВУЗ, неправителствени организации, ресурсните центрове, училища и детски градини. Участниците в семинара ще излезнат с предложения за единна рамка за оценяване на специалните образователни потребности, както и за промяна на дейността на екипите за комплексно педагогическо оценяване в посока по задълбочено обследване в естествената среда на децата.

Най-важните моменти от събитието:

Психологичното обслужване на децата със специални образователни потребности. д-р Александър Кръстев, психолог и координатор на НАРУ

Особености на психичното и социално функциониране на децата от аутистичния спектър. д-р Ивелина Дудренова, Лумос-България

Монтесори педагогиката в помощ на децата с интелектуални и физически затруднения. Александър Радонов, психолог в  Детска къща "Монтесори" и "Тацитус"

Мениджмънт на интегрирането на деца със специални потребности.Десислава Пенчева. Докторант в СУ "Климент Охридски"

Стандарти за психологична подкрепа на деца със специални образователни потребности.Калина Христова, Зам.-председател на НАРУ

Иновативна визия и ролята на психолозите в Ресурсните центрове. Христо Христов, Директор на Ресурсен център-Търговище

Фокус-група: Изработване на общи стандарти за психологична работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Модератори: д-р Александър Кръстев и Калина Христова

Събитието е отворено за представители на медиите. След срещата ще бъде разпространено становище на НАРУ.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Представители на НАРУ взeха участие в международен младежки обмен

Публикувано на 2019-07-18

Между 15 и 22 юли шестима представители на НАРУ вземат участие в младежки обмен, финансиран от програма...

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню