Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ ПРОВЕЖДА НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В ПЛЕВЕН

Публикувано на 2014-03-12

На 14.03.2014г. в Плевен ще се проведе Национален семинар на психолозите работещи по ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности от цялата страна. В събитието се очаква да се включат над 70 психолози членове на НАРУ от всяка област на страната.

В националния семинар ще участват представители на МОН, ВУЗ, неправителствени организации, ресурсните центрове, училища и детски градини. Участниците в семинара ще излезнат с предложения за единна рамка за оценяване на специалните образователни потребности, както и за промяна на дейността на екипите за комплексно педагогическо оценяване в посока по задълбочено обследване в естествената среда на децата.

Най-важните моменти от събитието:

Психологичното обслужване на децата със специални образователни потребности. д-р Александър Кръстев, психолог и координатор на НАРУ

Особености на психичното и социално функциониране на децата от аутистичния спектър. д-р Ивелина Дудренова, Лумос-България

Монтесори педагогиката в помощ на децата с интелектуални и физически затруднения. Александър Радонов, психолог в  Детска къща "Монтесори" и "Тацитус"

Мениджмънт на интегрирането на деца със специални потребности.Десислава Пенчева. Докторант в СУ "Климент Охридски"

Стандарти за психологична подкрепа на деца със специални образователни потребности.Калина Христова, Зам.-председател на НАРУ

Иновативна визия и ролята на психолозите в Ресурсните центрове. Христо Христов, Директор на Ресурсен център-Търговище

Фокус-група: Изработване на общи стандарти за психологична работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Модератори: д-р Александър Кръстев и Калина Христова

Събитието е отворено за представители на медиите. След срещата ще бъде разпространено становище на НАРУ.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню