Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ СЕ ВКЛЮЧИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ НА СУ

Публикувано на 2018-01-19

На 19 януари в заседателна зала 1 в ректората на СУ „ Св. Климент Охридски“ се проведе Европейски семинар по проект "Качествено професионално образование за ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието" - Q4ADHD , програма Еразъм+, в който НАРУ е партньор, а Софийският университет е водеща организация.


Събитието бе открито с презентация на г-жа Мери Кириазополу от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, която представи Приобщаващото образование в Европа, а след това приобщаващото образование в България, бе представено от г-жа Грета Ганчева, директор на ДирекцияПриобщаващо образование“ към Министерството на образованието и науката.


Програмата на семинара продължи с представяне на идеята на проекта и резултатите, постигнати до момента. Беше представен Сборник с добри практики от Европа , както и разработената референтна рамка за оценка на качеството с принципи и индикатори за качество. Освен това беше показан и тестван онлайн инструментариум за за самооценка на качеството на професионалната подготовка на ученици с ХДВ.

НАРУ представи резултатите от националния семинар, който организира, а Анна Иванова, демонстрира пред участниците ролята, която ерготерапията и сензорната интеграция могат да играят за постигането на по-добри резултати от учениците с ХДВ.

Проектът има за цел да подобри перспективите за професионална реализация пред ученици със специални образователни потребноси. Ще бъде изработена методика за работа с ученици със СОП, като основен приоритет е тестването на методиката и обучението на общообразователните учители.

На събитието присъстваха представители на организациите партньори, както и ресурсни специалисти от Регионалните центрове София-град, София област, Врацаи Пазарджик, представители на Софийски училища и на родителски организации.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Регионален форум "Книгата е моята светлина" се проведе в РЦПППО, Враца

Публикувано на 2018-11-13

В деня на незрящите, 13.11.2018,  във Враца се проведе регионален форум "Книгата е моята светлина" - споделено от...

Проведе се първа среща по международен проект "CULT-APP"

Публикувано на 2018-11-11

На 8 и 9 ноември в Холандия, се проведе първа среща по проект: “CULT-APP”, финансиран от програма "Еразъм + ", с...

Доброволци на НАРУ взеха участие в празника на 106 ОУ Григорий Цамблак

Публикувано на 2018-11-01

 Международните доброволците  на НАРУ -Бора(Турция) и Пресилия (Франция)взеха дейно участие в празника...

Международно обучение за екстремното насилие в мултикултурно общество

Публикувано на 2018-10-18

От 14 до 20 октомври, представители на НАРУ - Борислав Гюрев и Теодора Нончева, взeмат участие в обучение на...

НЕЗАВИСИМ ПРЕГЛЕД ПО ПРОЕКТ “ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”

Публикувано на 2018-10-08

Проведе се работна среща за представяне на независим преглед на проект “Заедно в детската градина” на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

„Стъпка по стеъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28...

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Eвропейска доброволческа служба- ЕДС, “Стъпка по стъпка oт училище към...

Публикувано на 2018-02-02

Стартова дата: 01.05.2018 Финална дата: 28.02.2019 Проектът, Европейска доброволческа служба “Стъпка по стъпка...

Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: Начална дата: 01-07-2017 Крайна дата: 28 -02-2019 Партньори: National Association of Resource Teachers - Bulgaria Center for Youth...

Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: 01-10-2017 - 30-09-2019 Партньори: Бъдеще за всички нас- BG Business Intuition/Martijn Meima Coaching- NL Igdir Il Milli Egitim...

Меню