Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ОБЛЕКЧЕНИЯ НА ФИРМИ ПРЕДОСТАВЯЩИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Публикувано на 2013-07-06

Фирми, които отпускат стипендии на ученици от горния курс или студенти, ще ползват данъчни облекчения. Това е записано в промените на Закона за корпоративното подоходно облагане, които депутатите приеха на първо четене.
Целта на промените е да се стимулира наемането на младежи на работа заради високия размер на безработицата сред тях, пишат вносителите на законопроекта група народни представители от левицата.
Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2014 година.  В мотивите си вносителите посочват още, че Европейската комисия и "Евростат", както и данните от българските държавни органи показват високи темпове на нарастване на младежката безработица, а законопроектът стимулира ранното свързване на бизнеса с ученици и студенти чрез използване на формата на стипендиите. По този начин се осигурява възможност за първо работно място на младите хора, намаляване на разходите за социално подпомагане, а като цяло се намалява и бедността, се отбелязва в мотивите.
Текстът важи в случаите, когато фирмата е отпускала стипендия за не по-малко от 12 и не повече от 24 последователни месеца. Получилите я не трябва да са ученици или студенти в последните два курса на редовно обучение и да не са навършили 25 г.Друго изискване е професията на студента или ученика да има приложение в съответното предприятие.Компаниите имат право да намалят облагаемата си основа с размера на изплатените стипендии. Това може да стане еднократно в годината, през която изтича първият 12-месечен период.

НАРУ ще направи предложения между първо и второ четене на законопроекта за включване на текст свързан със специални облекчения за предоставяне на стипендии за ученици и студенти със специални потребности. В предложението ще се включи текст със специален пакет за адаптиране на работно място в съответното предприятие или организация. По този повод от организацията ще организират работна среща с представители на социалната комисия в Народното събрание.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Доброволците по проект "Учим и израстваме заедно" работят активно в 140 СОУ

Публикувано на 2019-06-07

Международните доброволци на НАРУ по програма "Европейски корпус за солидарност"- Атанасия ( Гърция),...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню