Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ УЧАСТВА В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ МОМН

Публикувано на 2013-05-20

На 16.05.2013г. се проведе първото заседание на Обществения съвет към Министъра на образованието,младежта и науката.  Заседанията на Обществения съвет се ръководят от г-жа Мариана Банчева , Зам.-Министър на образованието,младежта и науката.Обществения съвет е  консултативно звено към министъра на образованието, младежта и науката за диалог, сътрудничество и координация при определянето и провеждането на държавната политика в областта на образованието и науката.
Трябва да можем да отделим внимание на онези теми, свързани с проектозакона за училищното и предучилищно образование посочи г-жа Банчева. Имаме ли нужда от нов дебат по него , за да постигнем консенсус по противоречивите решения в текстовете на законопроекта, посочи тя. Вторият по важност въпрос е проекта за ОП за образование - трябва да обсъдим какви ще са общите тези за обявяване и развиване като приоритети през следващия планов период, допълни зам.министърът. Банчева постави на вниманието на членовете на Обществения съвет акцентите в работата на структурата, но допълни,че работата му няма да се ограничава само в тези две посоки. Тя обяви,че чака предложения от експертите и от НПО-та. Общественият съвет е формиран в рамките на служебния кабинет, но мисля,че независимо какъв нов екип на министерството ще се формира не вярвам той да се откаже от съвета, изрази надежда зам.министърът.

Калоян Дамянов Председател на НАРУ се включи в заседанията на Обществения съвет и постави като акцент необходимостта от развитие на системата за ресурсно подпомагане.

Членове на съвета са и : Боян Кулов, представител на Организацията на българските училища в чужбина, Юлиан Петров от синдикат "Образование" към КТ"Подкрепа", Янка Такева от СБУ, Георги Богданов от НМД, Юлия Григорова от "Амалипе", Ева Борисова от Асоциация "Родители",  Румян Сечков от С.Е.Г.А  и др. В обществения съвет влизат също 9 директори на дирекции в  МОМН.
На първото заседание на Обществения съвет експертите обсъдиха график за работата на съвета, за избора на тематични области и привличането на независими организации и експерти за предоставяне на експертиза по темите, предвидени за дебат.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Представители на НАРУ взeха участие в международен младежки обмен

Публикувано на 2019-07-18

Между 15 и 22 юли шестима представители на НАРУ вземат участие в младежки обмен, финансиран от програма...

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню