Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ УЧАСТВА В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ МОМН

Публикувано на 2013-05-20

На 16.05.2013г. се проведе първото заседание на Обществения съвет към Министъра на образованието,младежта и науката.  Заседанията на Обществения съвет се ръководят от г-жа Мариана Банчева , Зам.-Министър на образованието,младежта и науката.Обществения съвет е  консултативно звено към министъра на образованието, младежта и науката за диалог, сътрудничество и координация при определянето и провеждането на държавната политика в областта на образованието и науката.
Трябва да можем да отделим внимание на онези теми, свързани с проектозакона за училищното и предучилищно образование посочи г-жа Банчева. Имаме ли нужда от нов дебат по него , за да постигнем консенсус по противоречивите решения в текстовете на законопроекта, посочи тя. Вторият по важност въпрос е проекта за ОП за образование - трябва да обсъдим какви ще са общите тези за обявяване и развиване като приоритети през следващия планов период, допълни зам.министърът. Банчева постави на вниманието на членовете на Обществения съвет акцентите в работата на структурата, но допълни,че работата му няма да се ограничава само в тези две посоки. Тя обяви,че чака предложения от експертите и от НПО-та. Общественият съвет е формиран в рамките на служебния кабинет, но мисля,че независимо какъв нов екип на министерството ще се формира не вярвам той да се откаже от съвета, изрази надежда зам.министърът.

Калоян Дамянов Председател на НАРУ се включи в заседанията на Обществения съвет и постави като акцент необходимостта от развитие на системата за ресурсно подпомагане.

Членове на съвета са и : Боян Кулов, представител на Организацията на българските училища в чужбина, Юлиан Петров от синдикат "Образование" към КТ"Подкрепа", Янка Такева от СБУ, Георги Богданов от НМД, Юлия Григорова от "Амалипе", Ева Борисова от Асоциация "Родители",  Румян Сечков от С.Е.Г.А  и др. В обществения съвет влизат също 9 директори на дирекции в  МОМН.
На първото заседание на Обществения съвет експертите обсъдиха график за работата на съвета, за избора на тематични области и привличането на независими организации и експерти за предоставяне на експертиза по темите, предвидени за дебат.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню