Национална асоциация на ресурсните учители

България

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“ 2019

Публикувано на 2019-11-10

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“, организирана от  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град, съвместно с Национална асоциация на ресурсните учители се проведе на  08-09.11.2019 година в хотел Метрополитън, гр. София.

 В нея взеха участие около 230 участници - всички ангажирани със сърце и ум в каузата за добруването на всяко дете. Работата ни получи висока оценка от представителите на държавните институции, които поеха ангажимент приобщаващото образование да продължи да бъде във фокуса на държавните политики. Срещнахме се с много представители на висшите училища, които помагат за професионалното развитие на всички педагогически специалисти, работещи с деца , имащи нужда от подкрепа. Благодарни и горди сме, че много учители в детски градини и училища, много специалисти от центровете за подкрепа на приобщаващото образование споделиха изключително ценен опит от своята работа.

Националната конференция на Националната асоциация на ресурсните учители за 2019 година беше открита от Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката. От името на Министерството на образованието и науката обеща приобщаващото образование да остане в приоритетите на държавната политика.
Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, в поздравителен адрес, подчерта значението на работата на ресурсните учители и специалисти за превръщане на държавните политики в добри практики на детските градини и училищата.
Грета Ганчева - директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката, говори за значението на сътрудничеството между всички специалисти за доброто на децата.
Калоян Дамянов, Директор на РЦПППО София-град, подчерта значението на въвеждането на втори учител в класната стая и моделът на съвместно преподаване като една от най-успешните приобщаващи практики, доказали своята ефективност в редица страни по света.
Академичната подготовка на ресурсните учители бе основен акцент в изказването на доц. Пелагия Терзийска от факултета по педагогика към ЮЗУ „Неофит Рилски.
Мая Зафирова, директор на 140 СУ „Иван Богоров“ - град София, представи подходите на работа в училището, които гарантират приобщаване на всички деца.
Етичният кодекс на ресурсните учители представи Гергана Колчакова, Директор на РЦПППО Пазарджик.
Следобедните часове на Конференцията бяха структурирани в 3 работни секции
„Приобщаващи практики в детската градина и училище“, чиито основни акценти бяха: добри практики, идеи, проекти, подходи и методи, използвани за адаптиране на средата и успешното включване на всички деца в образователния процес.
„Академична подготовка на ресурсните учители“, чиито основни акценти бяха: съвременната университетска подготовка на ресурсните учители и на останалите педагогически специалисти в приобщаващото образование; световният и национален опит в обучението на специални педагози и ресурсни учители; академичните предизвикателства в подготовката на специалисти; взаимовръзката между академичното обучение на ресурсните учители и педагогическата практика.
„Професионален профил на ресурсния учител“, чиито основно акценти бяха: професионалните предизвикателства пред професията на ресурсния учител; основните аспекти от профила на приобщаващия учител: 1. Способности за оценка на различните възможности на учениците. 2. Подкрепа за всеки ученик. 3. Съвместна работа. 4. Лично професионално развитие.

Представените добрите подходи и практики ще бъдат публикувани в специален сборник, който ще направи възможно всеки от вас да се убеди, че когато има желание и се работи в сътрудничество с всички заинтересовани страни, могат да бъдат постигани изключителни резултати както за развитието на конкретните деца, така и за промяна на детските градини и училищата като организации и институции. 

НАРУ ще продължава да работи, за да може всичко направено да се популяризира, всичко желано да се случва, като в същото време се откриват нови възможности и хоризонти.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Проведе се работно ателие по проект К3

Публикувано на 2020-01-23

По време на работно ателие бяха обсъдени резултатите от пилотно обучение по проект “РАЗПРОСТРАНЕНИЕ...

Първа транснационална среща по проект BECHILD

Публикувано на 2020-01-08

На 8 и 9 януари в Прага, Чехия се провежда първа транснационална среща по проект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩО...

Проведе се среща на тема "Качественото приобщаващо предучилищно...

Публикувано на 2019-12-17

На 16-17.12.2019г., Анна Динчева-рехабилитатор на слуха и говора и сензорен терапевт в Регионален център-...

Награда "Про спорт" получи РЦПППО София-град

Публикувано на 2019-12-13

На 5 екември, в хотел Маринела в рамките на международната конференция "Революцията е приобщаването-25 години...

Министър Вълчев: Не можем да учим децата с методи отпреди 40 години

Публикувано на 2019-12-13

Обучението на учениците трябва да е по-интересно, да дава повече умения, другите страни са осъзнали, че това е...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Продължителност: 30 месеца  Стартова дата: 12.2019   Проектът е финансиран  по ключова дейност К2 на...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца НАРУ е партньор по...

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

Меню