Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ: "СЕДЕМ ГОДИНИ РЕСУРСНИ ЦЕНТРОВЕ-ГАРАНЦИЯ ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ"

Публикувано на 2013-11-24

НАРУ организира Национална конференция: "Седем години Ресурсни центрове-гаранция за равен достъп до образование" на 29-30.11.2013г. в х-л Санкт Петербург, гр. Пловдив. 

По време на конференцията общността на ресурсните учители в България ще приеме единно становище по някои важни за професионалната сфера термини и тяхното разположение в практиката: профил на ресурсен учител, включващо обучение и специални образователни потребности.

С академични доклади ще участват проф. дпн Дора Левтерова-Гаджалова и проф.дпн Владимир Радулов, които са едни от водещите български учени в сферата на специалната педагогика.

д-р Калоян Дамянов, Председател на НАРУ ще представи преспективите за развитие на Ресурсните центрове в контекста на включващо обучение през следващите години.

Ресурсни центрове от цялата страна ще представят усешни практики в сферата на ресурсното подпомагане от последните години.

Едни от най-големите български неправителствени организации в сферата на специалните потребности ще се представят с   актуални презентации, а именно Център за приобщаващо образование, БАЛИЗ, Фондация "Сийдър", Сдружение "Отворено общуване" , Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания" , БЧК  и др.

В срещата ще участват представители на Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето,  представители от най-големите национално представителни организаци на и за хората с увреждания, специални и общообразователни училища, детски градини, социални центрове, студенти и доброволци.

В специално планирани панели са организирани атрактивни демонстрации на съврменни методи за подпомагане обучението и интеграцията на децата със специални образователни потребности.

Програма на Конференцията

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Доброволците по проект "Учим и израстваме заедно" работят активно в 140 СОУ

Публикувано на 2019-06-07

Международните доброволци на НАРУ по програма "Европейски корпус за солидарност"- Атанасия ( Гърция),...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню