Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ: "СЕДЕМ ГОДИНИ РЕСУРСНИ ЦЕНТРОВЕ-ГАРАНЦИЯ ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ"

Публикувано на 2013-11-24

НАРУ организира Национална конференция: "Седем години Ресурсни центрове-гаранция за равен достъп до образование" на 29-30.11.2013г. в х-л Санкт Петербург, гр. Пловдив. 

По време на конференцията общността на ресурсните учители в България ще приеме единно становище по някои важни за професионалната сфера термини и тяхното разположение в практиката: профил на ресурсен учител, включващо обучение и специални образователни потребности.

С академични доклади ще участват проф. дпн Дора Левтерова-Гаджалова и проф.дпн Владимир Радулов, които са едни от водещите български учени в сферата на специалната педагогика.

д-р Калоян Дамянов, Председател на НАРУ ще представи преспективите за развитие на Ресурсните центрове в контекста на включващо обучение през следващите години.

Ресурсни центрове от цялата страна ще представят усешни практики в сферата на ресурсното подпомагане от последните години.

Едни от най-големите български неправителствени организации в сферата на специалните потребности ще се представят с   актуални презентации, а именно Център за приобщаващо образование, БАЛИЗ, Фондация "Сийдър", Сдружение "Отворено общуване" , Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания" , БЧК  и др.

В срещата ще участват представители на Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето,  представители от най-големите национално представителни организаци на и за хората с увреждания, специални и общообразователни училища, детски градини, социални центрове, студенти и доброволци.

В специално планирани панели са организирани атрактивни демонстрации на съврменни методи за подпомагане обучението и интеграцията на децата със специални образователни потребности.

Програма на Конференцията

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню