Национална асоциация на ресурсните учители

България

НОВАТА ВИЗИЯ НА НАРУ ЗА 2014 ГОДИНА

Публикувано на 2014-01-03

Новата 2014 година ще е ключова за развитието на НАРУ поне по две причини: първата е, че през тази година ще се навършат три години от създаването с което ще се проведе и Общо събрание на организацията за избор на нов Председател, Управителен съвет и промени в устава. Втората причина е свързана с разширяване на организацията в посока на предоставяне на образователни услуги и супервизия, както на ресурсни учители, така и на общообразователни учители и специалисти. В края на годината по време на Националната конференция на асоциацията се разбра, че НАРУ е най-голямата учителска организация и като такава е необходимо да заяви още по-категорично своето позиция в квалификацията и развитието на учителската професия в страната.

През 2014 година ще се организират няколко тематични семинара с участие на преподаватели от ВУЗ и представяне на практически методики:

През месец февруари- работна среща във Велико Търново с работещи по проект: "Включващо обучение"

През месец март- среща за психолози в Плевен

През месец юни- семинар за логопеди и слухово-речеви рехабилитатори в Смолян

През месец юли- семинар за ресурсни учители подпомагащи зрително затруднени ученици съвместно с Българската асоциация за подпомагане на зрително затруднени деца

През месец септември- семинар за директори на ресурсни центрове в Русе

Посочените срещи ще бъдат достъпни единствено за членове на НАРУ.

Успоредно с това през месец февруари НАРУ ще представи актуален каталог с предложения за квалификационни форми за ресурсни и общообразователни учители, който ще бъде разпространен в цялата страна.

През месец октомври ще се проведе и Общо събрание за избор на нов Председател и Управителен съвет, както и за промяна в устава на организацията. Една от предложените промените в устава е свързана със създаване на етична комисия в НАРУ, която да разглежда и отговаря на възражения и сигнали свързани с ресурсното подпомагане и училищната интеграция. През 2013 година НАРУ работи по 12 подобни сигнала и все повече се налага разбирането за изграждане на капацитет в тази посока.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Представители на НАРУ взeха участие в международен младежки обмен

Публикувано на 2019-07-18

Между 15 и 22 юли шестима представители на НАРУ вземат участие в младежки обмен, финансиран от програма...

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню