Национална асоциация на ресурсните учители

България

НОВАТА ВИЗИЯ НА НАРУ ЗА 2014 ГОДИНА

Публикувано на 2014-01-03

Новата 2014 година ще е ключова за развитието на НАРУ поне по две причини: първата е, че през тази година ще се навършат три години от създаването с което ще се проведе и Общо събрание на организацията за избор на нов Председател, Управителен съвет и промени в устава. Втората причина е свързана с разширяване на организацията в посока на предоставяне на образователни услуги и супервизия, както на ресурсни учители, така и на общообразователни учители и специалисти. В края на годината по време на Националната конференция на асоциацията се разбра, че НАРУ е най-голямата учителска организация и като такава е необходимо да заяви още по-категорично своето позиция в квалификацията и развитието на учителската професия в страната.

През 2014 година ще се организират няколко тематични семинара с участие на преподаватели от ВУЗ и представяне на практически методики:

През месец февруари- работна среща във Велико Търново с работещи по проект: "Включващо обучение"

През месец март- среща за психолози в Плевен

През месец юни- семинар за логопеди и слухово-речеви рехабилитатори в Смолян

През месец юли- семинар за ресурсни учители подпомагащи зрително затруднени ученици съвместно с Българската асоциация за подпомагане на зрително затруднени деца

През месец септември- семинар за директори на ресурсни центрове в Русе

Посочените срещи ще бъдат достъпни единствено за членове на НАРУ.

Успоредно с това през месец февруари НАРУ ще представи актуален каталог с предложения за квалификационни форми за ресурсни и общообразователни учители, който ще бъде разпространен в цялата страна.

През месец октомври ще се проведе и Общо събрание за избор на нов Председател и Управителен съвет, както и за промяна в устава на организацията. Една от предложените промените в устава е свързана със създаване на етична комисия в НАРУ, която да разглежда и отговаря на възражения и сигнали свързани с ресурсното подпомагане и училищната интеграция. През 2013 година НАРУ работи по 12 подобни сигнала и все повече се налага разбирането за изграждане на капацитет в тази посока.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню