Национална асоциация на ресурсните учители

България

Новостите в програма "Еразъм +" за периода 2021-2027

Публикувано на 2021-04-06

На 25 март 2021 г. Европейската комисия прие първата годишна работна програма на Еразъм + 2021-2027. С бюджет от 26,2 милиарда евро (в сравнение с 14,7 милиарда евро за периода 2014—2020 г.), допълнен с около 2,2 милиарда евро от външни инструменти на ЕС, новата и преработена програма ще финансира проекти за мобилност с учебна цел и трансгранично сътрудничество за 10 милиона европейци от всички възрасти и всякакъв произход. Тя ще e по-приобщаваща и ще подкрепи екологичния и цифров преход, както е посочено в стратегията за Европейското образователно пространство. Програмата има за цел да даде отговори на новите предизвикателства в областта на училищното образование, професионалното обучение, висшето образование, обучението за възрастни, младежта и спорта.

Основните характеристики  на програмата Еразъм+ 2021-2027 са:

Приобщаващ Еразъм+: предоставяне на разширени възможности на хора с по-малко възможности, включително хора в неравностойно социално-икономическо положение, хора с увреждания, както и живеещите в селски и по-отдалечени райони. Новостите включват индивидуален и групов обмен за ученици и мобилности за възрастни. По-лесно ще кандидатстват по-малките организации- училища, младежки сдружения и спортни клубове, благодарение на малки партньорства и използването на опростени безвъзмездни средства. Програмата ще сътрудничи с трети държави, като надгражда успехите на предишната програма с обмен и проекти за сътрудничество по целия свят, разширявайки се в секторите на спорта и професионалното образование и обучение.

Цифров Еразъм+: Пандемията подчерта необходимостта от ускоряване на цифровия преход в образователните системи. Еразъм+ ще подкрепи развитието на цифрови умения в съответствие с плана за действие за цифрово образование. Ще се осигури висококачествено цифрово обучение и обмен чрез платформи като eTwinning, Gateway за училищно образование и Европейският младежки портал и ще бъдат насърчени стажовете в дигиталния сектор. Нови формати като смесени интензивни програми, ще позволят краткосрочната физическа мобилност в чужбина да бъде допълнена с онлайн обучение и работа в екип. Изпълнението на програмата ще бъде допълнително дигитализирано и опростено с пълното въвеждане на Европейската студентска карта.

Зелен Еразъм+: В съответствие с европейската Зелена сделка, програмата ще предложи финансови стимули за участниците, използващи екологосъобразни видове транспорт. Също така ще инвестира в проекти, насърчаващи осведомеността по проблемите на околната среда и ще улесни обмена, свързан със смекчаване на климатичната криза.

Еразъм+ за младите хора: DiscoverEU става неразделна част от Еразъм+ и дава възможност на 18-годишните да получат карта за железопътен транспорт, за да пътуват из Европа, да се учат от други култури и да споделят опит с други европейци. Еразъм+ също така ще подкрепя възможностите за обмен и сътрудничество чрез нови дейности за младежко участие, за да помогне на младите хора да се включат и участват в демократичния живот, повишавайки осведомеността относно споделените европейски ценности и основни права и обединявайки младите хора и лицата, вземащи решения на местно, национално и европейско ниво.

Усилията за устойчивост на Еразъм+ в контекста на пандемията ще мобилизират стотици хиляди училища, университети, институти за професионално обучение, учители, млади хора, младежки и спортни организации, гражданско общество и други заинтересовани страни. Програмата ще стимулира обмена на нови добри практики, които подобряват качеството и функционалността на образованието и обучението в цяла Европа.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Онлайн среща:"Обучение на учители" по програма Жан Моне

Публикувано на 2021-04-15

Представители на НАРУ взеха участие в стартова онлайн среща относно:"Обучение на учители" по...

НАРУ участва в 45-то заседание на Националния съвет за закрила на детето

Публикувано на 2021-04-15

На 15.04.2021 г Националната асоциация на ресурсните учители участва в 45-то редовно заседание на Националния...

Държавна опера-Стара Загора в кампания за набиране на средства за проект за...

Публикувано на 2021-04-12

Подкрепете проекта на Старозагорската опера „Ние сме музикнти”, като направите дарение в платформата,...

Новостите в програма "Еразъм +" за периода 2021-2027

Публикувано на 2021-04-06

На 25 март 2021 г. Европейската комисия прие първата годишна работна програма на Еразъм + 2021-2027. С бюджет от 26,2...

Световен ден за информираност по въпросите на аутизма

Публикувано на 2021-04-02

Днес е Световният ден за информираност на обществото по въпросите на аутизма. Децата и хората с аутизъм...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

INCLUSIVE BUBBLES: YOUNGTREPRENEURSHIP IN ACTION/ „МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Учим и израстваме заедно- Европейски корпус за солидарност

Публикувано на 2019-04-25

Продължителност: 6 месеца   Проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 по програма...

Меню