Национална асоциация на ресурсните учители

България

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ЦПО ЗА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Публикувано на 2015-03-27

Във връзка с разпространена позиция на Център за приобщаващо образование (ЦПО), относно възраженията им Ресурсните центрове да бъдат преструктурирани в Регионални центрове за приобщаващо образование, НАРУ започва национално допитване във всички свои структури и обществени срещи с родители на деца, които ползват ресурсно подпомагане. Според нас позицията на ЦПО не само, че не отразява решимостта за реформа в нашата сфера, но тя рискува да се върнем стъпка назад. Абсолютно тенденциозно се измества необходимостта да се гарантира оценка на децата със специални потребности и респективно ползване на ресурсно подпомагане в широк спектър от случаи на деца и ученици. Имамe всички основания да считаме, че това е неслучайно поведение на една неправителствена организация получила 1,283,000 лв. за реализиране на програма за деца със специални образователни потребности.Считаме, че дължи публичен отговор и разясняване за експертизата, която е ползвала и продължава да ползва в потвърждение на данните си. Какъв брой деца са обхванати от тази програма и каква подкрепа са получили децата и техните родители срещу тази не малка сума? Абсолютно необходимо е да се гарантира продължителна, експертна и подкрепяща оценка на децата, които имат потребност от ресурсно подпомагане, за да се реализира приобщаващо образование.Концепцията за развитие на Регионални центрове за приобщаващо образование цели да гарантира, че всяко едно българско дете, което има нужда от ресурсно подпомагане ще получи качествено образователно оценяване на неговите потребности. Английският термин Inclusive Education и неговите преводи на български език "приобщаващо образование" и "включващо обучение" не са основание, за която и да е частна организация да претендира за права върху този феномен в образователната реалност. Почти всички страни в развитите общества са изградили институционални механизми за гарантиране на обективено и експертно оценяване на образователните потребности. НАРУ е абсолютно против възпрепятстването на развитието на нашата страна в тази посока и ще търси всички възможни средства против това.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Регионален форум "Книгата е моята светлина" се проведе в РЦПППО, Враца

Публикувано на 2018-11-13

В деня на незрящите, 13.11.2018,  във Враца се проведе регионален форум "Книгата е моята светлина" - споделено от...

Проведе се първа среща по международен проект "CULT-APP"

Публикувано на 2018-11-11

На 8 и 9 ноември в Холандия, се проведе първа среща по проект: “CULT-APP”, финансиран от програма "Еразъм + ", с...

Доброволци на НАРУ взеха участие в празника на 106 ОУ Григорий Цамблак

Публикувано на 2018-11-01

 Международните доброволците  на НАРУ -Бора(Турция) и Пресилия (Франция)взеха дейно участие в празника...

Международно обучение за екстремното насилие в мултикултурно общество

Публикувано на 2018-10-18

От 14 до 20 октомври, представители на НАРУ - Борислав Гюрев и Теодора Нончева, взeмат участие в обучение на...

НЕЗАВИСИМ ПРЕГЛЕД ПО ПРОЕКТ “ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”

Публикувано на 2018-10-08

Проведе се работна среща за представяне на независим преглед на проект “Заедно в детската градина” на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

„Стъпка по стеъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28...

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Eвропейска доброволческа служба- ЕДС, “Стъпка по стъпка oт училище към...

Публикувано на 2018-02-02

Стартова дата: 01.05.2018 Финална дата: 28.02.2019 Проектът, Европейска доброволческа служба “Стъпка по стъпка...

Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: Начална дата: 01-07-2017 Крайна дата: 28 -02-2019 Партньори: National Association of Resource Teachers - Bulgaria Center for Youth...

Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: 01-10-2017 - 30-09-2019 Партньори: Бъдеще за всички нас- BG Business Intuition/Martijn Meima Coaching- NL Igdir Il Milli Egitim...

Меню