Национална асоциация на ресурсните учители

България

Присъединете се към международен политически онлайн дебат: "Приобщаващо образование- каква е ролята на ЕС по пътя напред?

Публикувано на 2020-05-29

Висококачествените системи за приобщаващо образование не само подкрепят академичните постижения, но и насърчават пълното личностно и социално развитие на обучаващите се. Като е подчертано в последната Резолюция на Съвета на образованието и обучението врамките на “Европейски Семестър”, образованието е важно, както за бъдещото сигурно развитие, конкурентноспособността и заетостта, също така и за развитието на ключовите компетентности. Системите на приобщаващо образование ни предоставят възможността за по-доброто сътрудничество между нашите разнообразни общества. В същото време позволява на всички, които се обучават да развият своите индивидуалност, таланти и креативност, както и пълноценно участие в обществото. 

Въпреки ползите от приобщаващото образование, достъпът до общообразователната система все още е затруднен за много ученици с увреждания, включително и тези с интелектуални затруднения.

Чрез обширно проучване на състоянието на приобщаващото образование в Европа, проектът „Разпространение на позитивни нагласи и базирана на доказателства политика за приобщаващо образование IE+“/програма Еразъм +, посочва редица често срещани бариери, които възпрепятстват реализирането на приобщаващото образование.

Тези бариери включват: широко разпространение на лоши нагласи спрямо хората с увреждане и тяхното приобщаване; запазване на медицинския модел към уврежданията; продължаването на две успоредни образователни реалности (общообразователни училища и специализирани институции); липсата на категорични данни, които да съблюдават процеса на приобщаване.

Докато образованието е в компетенциите на държавите членки на ЕС, чрез своите инициативи и програми за финансиране, ЕС играе ключова роля в подкрепата на реализацията на приобщаващото образование в Европа.

Политическият онлайн дебат : „Приобщаващото образование: Каква е ролята на ЕС по пътя напред?“, организиран от партньорите по проекта на 08.06.2020 от 15:00 часа, ще събере представители на европейските институции, гражданското общество и тези, които работят в сферата на образованието, за да обсъдят пътя на приобщаващото образование напред и как приобщаващото образование може да стане една реалност за всички обучаващи се в Европа.

Организатор на дебата е координаторът по проекта- „Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания“ – ЕАSPD, Белгия, заедно с партньори: НАРУ/България, Inclusive Europe/Белгия, University of Salamanca’s Institute on Community Integration (INICO)/Испания, C.E.C.D. Mira Sintra/ Португалия,  Kentro Koinonikis Frontidas Atomon Me Noitiki Ysterisi (ESTIA)/Гърция, Ghent University/Белгия.

Цели на дебата:

  •          Да се сподели национален опит на приобщаващото образование;
  •          Да се обсъди пътят напред към приобщаване с всички заинтересовани страни;
  •          Да се споделят препоръки на проект „Разпространение на позитивни нагласи и базирана на доказателства политика за приобщаващо образование IE+“ за политиците от ЕС

Ако искате да научите повече по темата и да вземете отношение,може да се регистрирате за участие  тук.

След регистрация, ще получите на посочения от Вас имейл, линк с инструкции за присъединяване към зум срещата на 08.06.2020 , която ще продължи не повече от час и полувина.

Програма на дебата може да изтеглите тук.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ организира лятна школа за училищно приобщаване

Публикувано на 2020-07-02

На 02-03.07.2020г. в гр.Поморие се провежда нашата традиционна Лятна школа за училищно приобщаване. Тази година...

Инициатижа "Заедно можем повече"

Публикувано на 2020-06-28

На 26.06.2020 г., в двора на РЦПППО-Смолян беше реализиран съвместен проект с ПГПИ гр. Смолян, в който взеха участие...

Лятно училище в НБУ!

Публикувано на 2020-06-23

Лятно училище в НБУ за ученици 8 - 12 клас ще включва: -Активна програма с разнообразна тематика във виртуална...

Пета поредна онлайн среща по проект BE CHILD

Публикувано на 2020-06-22

На 22 юни 2020 година се проведе петата онлайн среща по проект: „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Сертификати бяха раздадени на учители по пилотна онлайн програма AR4CHE

Публикувано на 2020-06-16

Успешно завършилите учители пилотната онлайн програма “Augmented reality for cultural heritage education” в рамките на проект...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Учим и израстваме заедно- Европейски корпус за солидарност

Публикувано на 2019-04-25

Продължителност: 6 месеца   Проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 по програма...

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Абривиатура: CULT - APP Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 Продължителност: 30 месеца   

Меню