Национална асоциация на ресурсните учители

България

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на възраст 0-6 години

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранното детско образование и грижа за развитие на социално-емоционални компетентности на деца в предучилищна възраст“ (BE-CHILD) 2019-1-IS01-KA201-051137. НАРУ е партньор по проекта с водеща организация Университетът в Рейкявик/ Исландия.
Основна тема бе отчет на резултатите от проведено проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на възраст 0-6 години. Партньори от Исландия, Италия, България (Национална асоциация на ресурсните учители), Чехия, Естония и Румъния представиха резултатите в национални доклади по темата. Развиването на емоционалната интелигентност е от важно значение за формирането на социалния опит в ранното детство, за адаптацията в детската градина, а по-късно в училище, защото емоциите са основната движеща сила за всеки тип „учене“ в този период. Съзнателното планиране на формирането на социално-емоционалните компетентности помагат и за концентрацията, за развитие на мотивацията за учене и намаляване на тревожността.
Националният доклад на български и на английски език може да намерите на: http://www.narubg.org.
На срещата, на 31.08.2021 г., стартира подготовката на втория интелектуален продукт – създаване на TOOLKit (инструментариум) за развитие на социално-емоционални компетентности в ранна възраст в помощ на учителите и родителите.
Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ участва в семинар на тема „Качество на образователния процес"

Публикувано на 2021-10-15

На 15.10.2021 год.  се проведе семинар на тема „Качество на образователния процес“. В него  като...

Покана за участие в проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-10-11

Пo проект „Знания за правата на човека“ започва кампания за избор на училища, желаещи да участват в...

5 октомври - Международен ден на учителя

Публикувано на 2021-10-05

На 5 октомври се отбелязва Международният Ден на учителя. Независимо от навлизането на технологиите в...

Онлайн среща по проект BE CHILD

Публикувано на 2021-10-05

Поредна онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранното детско...

Проект CULTApp, представен на семинар за ПОО в рамките на програма „Еразъм+"

Публикувано на 2021-09-29

Програмата за обучение на учители, създадена по проект CULTApp, в който НАРУ е партньор, беше представена в...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню