Национална асоциация на ресурсните учители

България

РАБОТНА СРЕЩА В КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Публикувано на 2013-07-15

Калоян Дамянов, Председател на НАРУ участва в работна среща в Комисията по образование и наука в Народното събрание.Срещата беше по повод предложения от родители на деца с аутизъм от фондация "Стъпка за невидимите деца на България" представлявана от г-жа Владислава Цолова за промени в Закона за народната просвета, които да предвидят комбинирана форма за обучение на деца от спектъра. Участниците в срещата бяха посрещнати от проф.дфн Ваня Добрева, Председател на парламентарната образователна комисия и народните представителиг-н Георги Кадиев и г-н Христо Монов. По време на работните обсъждания бяха разгледани и предложенията на НАРУ за промени на образователния закон и правилника за прилигане на закона за народната просвета. В работната среща участваха и г-жа Детелинка Траянова от Националното сдружение на логопедите в България, както и представители на родители на деца с дислексия и специалисти от училищната практика.

Предложението на НАРУ е свързано с продължаването на обучението на учениците със специални образователни потребности, които не покриват държавните образователни изисквания. В тази посока се предлага: „учениците със специални образователни потребности, които не покриват държавните образователни изисквания и завършват с удостоверение за завършен клас да имат право да продължат своето образование в общообразователни и профилирани паралелки  след заявление от страна на родителите/ настойниците;"

Участниците в срещата се обединаха около това, че тези промени са спешни и са били отлагани дълъг период от време единствено с аргумент за нов образователен закон, в чийто проект също не са намерили своето естествено решение.

Ваня Добрева запозна участниците в обсъжданията, че МОН ще представи проект на нов училищен закон през есента в който ще бъдат взети в предвид несъгласията по спорния законопроект, защото с времето се оказва, че те стават все повече и не отговаря на истината твърдението, че е постигнат обществен консенсус по предложения от предходния политически екип на МОН проект на Закон за предучилищно и училищно образование.

Христо Монов се включи в дискусията, като спомена, че в предходното Народно събрание е било планирано Ресурсните центрове от държавна политика да бъдат "закрити" с което още повече да се застраши осигуряването на специализирана подкрепа за учениците със специални образователни потребности, която и без това не достига на много места в страната.

Калоян Дамянов изрази твърдото намерение на НАРУ да участват в обществените обсъждания по проекта на нов училищен закон и изрази благодарност от цялата професионална общност за ползотворния диалог с народните представители. Диалог, който дълго време е отсъствал и е бил заменен с тотално неглижиране на позицията на ресурсните учители.

Народните представители се ангажираха със спешното вкарване на предлаганите промени още от следващата учебна година.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню