Национална асоциация на ресурсните учители

България

РАБОТНА СРЕЩА В КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Публикувано на 2013-07-15

Калоян Дамянов, Председател на НАРУ участва в работна среща в Комисията по образование и наука в Народното събрание.Срещата беше по повод предложения от родители на деца с аутизъм от фондация "Стъпка за невидимите деца на България" представлявана от г-жа Владислава Цолова за промени в Закона за народната просвета, които да предвидят комбинирана форма за обучение на деца от спектъра. Участниците в срещата бяха посрещнати от проф.дфн Ваня Добрева, Председател на парламентарната образователна комисия и народните представителиг-н Георги Кадиев и г-н Христо Монов. По време на работните обсъждания бяха разгледани и предложенията на НАРУ за промени на образователния закон и правилника за прилигане на закона за народната просвета. В работната среща участваха и г-жа Детелинка Траянова от Националното сдружение на логопедите в България, както и представители на родители на деца с дислексия и специалисти от училищната практика.

Предложението на НАРУ е свързано с продължаването на обучението на учениците със специални образователни потребности, които не покриват държавните образователни изисквания. В тази посока се предлага: „учениците със специални образователни потребности, които не покриват държавните образователни изисквания и завършват с удостоверение за завършен клас да имат право да продължат своето образование в общообразователни и профилирани паралелки  след заявление от страна на родителите/ настойниците;"

Участниците в срещата се обединаха около това, че тези промени са спешни и са били отлагани дълъг период от време единствено с аргумент за нов образователен закон, в чийто проект също не са намерили своето естествено решение.

Ваня Добрева запозна участниците в обсъжданията, че МОН ще представи проект на нов училищен закон през есента в който ще бъдат взети в предвид несъгласията по спорния законопроект, защото с времето се оказва, че те стават все повече и не отговаря на истината твърдението, че е постигнат обществен консенсус по предложения от предходния политически екип на МОН проект на Закон за предучилищно и училищно образование.

Христо Монов се включи в дискусията, като спомена, че в предходното Народно събрание е било планирано Ресурсните центрове от държавна политика да бъдат "закрити" с което още повече да се застраши осигуряването на специализирана подкрепа за учениците със специални образователни потребности, която и без това не достига на много места в страната.

Калоян Дамянов изрази твърдото намерение на НАРУ да участват в обществените обсъждания по проекта на нов училищен закон и изрази благодарност от цялата професионална общност за ползотворния диалог с народните представители. Диалог, който дълго време е отсъствал и е бил заменен с тотално неглижиране на позицията на ресурсните учители.

Народните представители се ангажираха със спешното вкарване на предлаганите промени още от следващата учебна година.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в...

Публикувано на 2019-11-10

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“,...

Работни визити в рамките на национална конференция " Ресурсните учители и...

Публикувано на 2019-11-08

В следобедните часове на днешния ден, 08 ноември, част от участниците в Национална конференция „Ресурсните...

Екипът на НАРУ се сбогува с доброволците по проект "Учим и израстваме...

Публикувано на 2019-11-06

След 6 ползотворни и емоционални месеца заедно, екипът на НАРУ се сбогува с международните си доброволци по...

Форум RELOGIA "Триалози 2019" ще се проведе в София

Публикувано на 2019-11-05

RELOGIA | ТРИАЛОЗИ 2019 ще се проведе от 19 до 24 ноември 2019 г. в Националния дворец на културата в София и ще...

Първа транснационана среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE (A) M...

Публикувано на 2019-10-29

На 28 и 29-ти октомври се провежда първа транснационана среща по проект"Приобщаващо и иновативно STE (A) M...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца НАРУ е партньор по...

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Меню