Национална асоциация на ресурсните учители

България

РЪКОВОДСТВОТО НА НАРУ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ: "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" В МОН

Публикувано на 2013-07-06

Ръководството на НАРУ представлявано от Калоян Дамянов, Председател ,Калина Христова, Зам.-Председател и Стоян Павлов,Секретар участва в работна среща в МОН по проект: "Включващо обучение". Срещата се проведе по настояване на НАРУ свързано с множеството въпроси и коментари от регионалните секции на организацията, относно провеждането на ранен скрининг-тест за идентификация на обучителни затруднения по проекта. От страна на МОН в срещата участваха г-жа Пенка Иванова, Ръководител на проект: "Включващо обучение" и Директор на дирекция в МОН, както и експерти от МОН работещите в звеното за управление на проекта. В работна среща се включи и гл.ас.д-р Мария Трифонова от Института по психология на БАН, която ръководи тази дейност от проекта и предостави информация на множеството въпроси.  От страна на НАРУ в срещата участваше и  Елена Заякова, Пом.-директор на Ресурсен център-София-град, поради спецификата на провеждане на пилотното изследване в столицата.

Участниците в срещата се обединиха около становището, че скрининг от този вид е необходимо да се провежда в друго време на учебната година поради ваканцията на децата. Направиха се предложения от страна на НАРУ за промяна на някои от въпросите в теста, за да съответстват в пълна степен на развитиетието на децата.Бяха разгледани и някои логистични въпроси свързани с осигуряване на достатъчно ресурси на специалистите при провеждането на изследването, както и за подкрепа на семействата на децата, които не владеят писмен български език.

През есента по проекта ще бъде представено ръководство за провеждане на тест-скрининг, както и резултатите от проведеното изследване.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню