Национална асоциация на ресурсните учители

България

РЪКОВОДСТВОТО НА НАРУ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ: "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" В МОН

Публикувано на 2013-07-06

Ръководството на НАРУ представлявано от Калоян Дамянов, Председател ,Калина Христова, Зам.-Председател и Стоян Павлов,Секретар участва в работна среща в МОН по проект: "Включващо обучение". Срещата се проведе по настояване на НАРУ свързано с множеството въпроси и коментари от регионалните секции на организацията, относно провеждането на ранен скрининг-тест за идентификация на обучителни затруднения по проекта. От страна на МОН в срещата участваха г-жа Пенка Иванова, Ръководител на проект: "Включващо обучение" и Директор на дирекция в МОН, както и експерти от МОН работещите в звеното за управление на проекта. В работна среща се включи и гл.ас.д-р Мария Трифонова от Института по психология на БАН, която ръководи тази дейност от проекта и предостави информация на множеството въпроси.  От страна на НАРУ в срещата участваше и  Елена Заякова, Пом.-директор на Ресурсен център-София-град, поради спецификата на провеждане на пилотното изследване в столицата.

Участниците в срещата се обединиха около становището, че скрининг от този вид е необходимо да се провежда в друго време на учебната година поради ваканцията на децата. Направиха се предложения от страна на НАРУ за промяна на някои от въпросите в теста, за да съответстват в пълна степен на развитиетието на децата.Бяха разгледани и някои логистични въпроси свързани с осигуряване на достатъчно ресурси на специалистите при провеждането на изследването, както и за подкрепа на семействата на децата, които не владеят писмен български език.

През есента по проекта ще бъде представено ръководство за провеждане на тест-скрининг, както и резултатите от проведеното изследване.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Представители на НАРУ взeха участие в международен младежки обмен

Публикувано на 2019-07-18

Между 15 и 22 юли шестима представители на НАРУ вземат участие в младежки обмен, финансиран от програма...

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню