Национална асоциация на ресурсните учители

България

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВРАЦА ПОДКРЕПИ РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Публикувано на 2012-07-05

Регионален Исторически Музей /РИМ/ гр. Враца изпрати становище в подкрепа на дейността и статута на ресурсните центрове. Публикуваме становището:

"Регионален исторически музей – Враца е една от най-авторитетните научни и културни организации в Северозападна България, която издирва, изучава, опазва и популяризира културно-историческото наследство на Врачански регион. Едни от основните дейности на институцията ни са експозиционната работа и музейните образователни програми, целящи обогатяване на знанията, патриотично възпитание, култивирането на ценности сред подрастващото поколение и учащите с тенденции за устойчиво развитие. В тази насока РИМ – Враца работи активно с организации от всички сфери и етапи на образователната система.

В последните години особено внимание обръщаме на работата с деца в неравностойно положение. Изключително ползотворна в това отношение е работата ни с колектива и възпитаниците на Ресурсен център – Враца. Многобройни са техните посещения в експозиционните зали на РИМ – Враца, участието им в организирани културни мероприятия – изложби, чествания, специализирани лектории и др. Коректните взаимоотношения между РИМ – Враца и Ресурсен център – Враца, специалното внимание от страна на музейните работници към децата в неравностойно положение, неподправеният интерес в очите, вълнението в сърцата и естествените реакции на „специалните ни посетители” са катоегоричен показател за важността и стойностните измерение на съвместната ни работа и импулс за бъдещи общи инициативи.

Имайки предвид гореказаното, колективът на Регионален исторически музей – Враца категорично подкрепя колектива и възпитаниците на Ресурсен център Враца и застава зад искането за запазване статута на ресурсните центрове в Закона за предучилищно и училищно образование.

Илия Стоянов

Директор на РИМ-Враца

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Доброволците по проект "Учим и израстваме заедно" работят активно в 140 СОУ

Публикувано на 2019-06-07

Международните доброволци на НАРУ по програма "Европейски корпус за солидарност"- Атанасия ( Гърция),...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню