Национална асоциация на ресурсните учители

България

РЕГИОНАЛНАТА СЕКЦИЯ НА НАРУ ВЪВ ВРАЦА ОБСЪДИ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2012-02-24

На 21-ви февруари във Враца се състоя среща на регионалната секция на Националната асоциация на ресурсните учители /НАРУ/. В нея членуват работещи в сферата на ресурсното подпомагане ресурсни учители, логопеди, психолози, слухово-речеви рехабилитатори и учители на деца с проблеми в зрението. Беше разгледан и обсъден новият проект на Закон за предучилищното и училищно образование. Според този проект на закон се цели децентрализацията на ресурсното подпомагане и то да се осъществява от общински центрове за личностно развитие. Предвид невъзможността на повечето общини, особено по-малките и по-отдалечените да набавят необходимия ресурс за обезпечаване на нуждите на тези деца, регионалната секция на НАРУ – Враца се присъединява към исканията за промяна в този закон. А именно: Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности /РЦПИОВДУСОП/ да бъдат специализирани обслужващи звена към МОМН, а не както се предлага в проекта на закон – „Центрове за подкрепа на личностното развитие” към общините в областните градове. Названието, което НАРУ предлага, на тези центрове след приемането на закона и предвид тяхната функция е „Ресурсни центрове за приобщаващо образование”. В много общини, извън областния град, на практика единствено специалистите от ресурсните центрове посещават училището и детската градина и подкрепят децата с различни проблеми в обучението. В много населени места липсват въобще специалисти, свързани със специалните образователни потребности.
Регионалната секция на НАРУ изпрати писмо до МОМН, в което иска срокът за разисквания и коментари по проекта на закон да бъде удължен до дата по-късна от 23-ти февруари, предвид че 10-дневен период за коментиране на този проект на закон е твърде кратък. Регионалната секция на НАРУ и педагозите от Ресурсен център – Враца подготвят среща с деца със специални образователни потребности и техните родители на 1-ви март, когато заедно с Регионалната библиотека „Христо Ботев” ще изработят мартеници и ще посрещнат традиционния български празник „Баба Марта”.

в-к Зов

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ участва в семинар на тема „Качество на образователния процес"

Публикувано на 2021-10-15

На 15.10.2021 год.  се проведе семинар на тема „Качество на образователния процес“. В него  като...

Покана за участие в проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-10-11

Пo проект „Знания за правата на човека“ започва кампания за избор на училища, желаещи да участват в...

5 октомври - Международен ден на учителя

Публикувано на 2021-10-05

На 5 октомври се отбелязва Международният Ден на учителя. Независимо от навлизането на технологиите в...

Онлайн среща по проект BE CHILD

Публикувано на 2021-10-05

Поредна онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранното детско...

Проект CULTApp, представен на семинар за ПОО в рамките на програма „Еразъм+"

Публикувано на 2021-09-29

Програмата за обучение на учители, създадена по проект CULTApp, в който НАРУ е партньор, беше представена в...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню