Национална асоциация на ресурсните учители

България

СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ" СТАРТИРА КАМПАНИЯ

Публикувано на 2012-10-18

СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания“, подписа договор с Български дарителски форум и Фондация „Помощ за благотворителността в България“ за старта на дарителска DMS кампания „Бъдеще за децата“.

Целта на кампанията е набиране на средства за разширяване дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в град Казанлък и осигуряване на издръжката му за следващата година. За разширяване на Центъра община Казанлък предостави материална база, но са необходими средства за отремонтирането й и адаптирането й за нуждите на децата и младежите с увреждания.

В малък град като Казанлък, децата със специфични потребности са много, а случаите им – различни. Те и техните родители,  имат нужда от предоставянето на комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация,  социално-правни консултации, образователно и професионално ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване и насочване.

Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“ е учредена през 2003 година от родители на деца с увреждания, специалисти и съмишленици. Мисията на организацията е промяна на обществените нагласи към децата с увреждания, съдействаща за тяхната интеграция и социализация. От 2010 година Сдружението е член на „Национална мрежа на децата“.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е част от дейността на организацията и всички наши усилия са насочени към разширяване на дейността му.

Липса на достатъчно средства  възпрепятства използването на цялата съществуваща материална база (от началото на 2012 г. Община Казанлък предостави сграда за целите на сдружението – 200 кв. м + 1 дк двор – в момента са ремонтирани се използват около 80 кв.м.) от една страна, а от друга не позволява разширяване на дейнотта му и обхващането на по-голяма група от деца и младежи с увреждания в Казанлък и региона. В момента центъра работи с 25 деца и младежи от Община Казанлък. При пълен капацитет би могъл да обхване 40 деца и младежи.

         Зад нашата кауза, застана и Мис България 2011 – Ваня Пенева. Слънчевото момиче от града на розите, се съгласи да подкрепи децата и младежите с увреждания, като стане лице на кампанията.

 Всеки, който желае да подпомогне Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания в гр. Казанлък, може да изпрати SMS с текст DMS MOGA, на номер 17 777. За всеки дарителски SMS ще бъдете таксувани с 1,20 лв. с ДДС.

Кампанията получава минимум 90% от всички финансови постъпления, а останалата сума покрива административни разходи по проект DMS и невзетите плащания от страна на операторите.

Който желае да участва в капманията  с идеи, насоки, включване в екипа и други, може да се свърже със Сдружението на тел.: 087/8379261, e-mail: special_child@abv.bg.

Екипът на Сдружението ще фокусира своите усилия в осъществяването на вече разработения план за кампания, така че да гарантира нейната ефективност.Радваме се, че на този етап сме успели да създадем отношения на доверие с редица дарители в Казналък и София. До сега не е използван механизъм и кампания, чрез които повече хора от цялата страна да се докоснат до работата на нашата организация. Ето защо в периода от 10 октомври до 31 декември (с възможност да бъде удължен срока) ще реализираме по-мащабна кампания за набиране на средства, като включим и DMS дарителство. По този начин ще популяризираме каузата не само на местно, но и на национално ниво.

       Ще се радваме за в бъдеще да осигурим практични, образователни и терапевтични занимания за децата и младежите с увреждания.

      Дарителската инициатива, ще премине под надлов „Аз мога. Ти можеш. Ние можем!“

      Защото ние вярваме, че децата и младежите с увреждания могат да имат своето бъдеще и ние можем да помогнем за това!

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Доброволците по проект "Учим и израстваме заедно" работят активно в 140 СОУ

Публикувано на 2019-06-07

Международните доброволци на НАРУ по програма "Европейски корпус за солидарност"- Атанасия ( Гърция),...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню