Национална асоциация на ресурсните учители

България

СДРУЖЕНИЕ "ЕГИДА" - ПАЗАРДЖИК ИЗРАЗИ СТАНОВИЩЕ В ПОДКРЕПА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Публикувано на 2012-07-05

Сдружение "Егида" гр. Пазарджик е член на БАЛИЗ и изпрати свое становище, което публикуваме:

"Ние, като неправителствена организация за  помощ на деца и младежи със специални потребности ПОДКРЕПЯМЕ ДОСЕГАШНИЯ НАЧИН НА РАБОТА НА РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК.

Пазарджик е градът, в който през 2002 година стартира интегрираното обучение в България. Учители, родители и специалисти извървяхме нелекия път до откриване на Ресурсните центрове през 2006 година. Съвместното ни 6-годишно сътрудничество доказа на практика своята ефективност.

 Огромната работа по създаване на кадри, тяхната постоянна квалификация и усъвършенстване се превърна в една добре работеща система, която не бива да бъде отхвърляна с лека ръка. Прехвърлянето на Ресурсните центрове към общините ще бъде крачка назад и за това се обявяваме ПРОТИВ ЗАКРИВАНЕТО И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ОТ ОБЛАСТЕН НА ОБЩИНСКИ ПРИНЦИП.

ДЕЦАТА СА БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА НИ !!

ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ,ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА Е ОСНОВНА ГРИЖА НА ДЪРЖАВАТА,А НЕ НА ОБЩИНИТЕ!!!

Надяваме се ,че на второ четене нашите народни избранници ще размислят и ще се вслушат в нашите искания и няма да позволят да се разруши една добре работеща структура !!! "

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Доброволците по проект "Учим и израстваме заедно" работят активно в 140 СОУ

Публикувано на 2019-06-07

Международните доброволци на НАРУ по програма "Европейски корпус за солидарност"- Атанасия ( Гърция),...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню