Национална асоциация на ресурсните учители

България

СДРУЖЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" ГР.БУРГАС ИЗПРАТИ СТАНОВИЩЕ В ПОДКРЕПА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Публикувано на 2012-07-05

Сдружение "Св.Иван Рилски" гр.Бургас е член на БАЛИЗ и изпрати свое становище по проекта на Закон за предучилищно и училищно образование, което публикуваме:

"    Ние разбираме желанието на Министерството на образованието, младежта и науката чрез настоящия проект да се опитва по нов начин да осъществи  ресурсното подпомагане и интегриране на децата със специални образователни потребности. Това обаче, по наша преценка се прави отново прибързано и несъобразено, както с мнението на професионалистите в тази област, така и с нуждите на децата.

   През изминалите години Ресурсните центрове доказаха своята ефективност. Професионалната и методическата подготовка на учителите бе развита в посока на изискванията и предложенията   на Еврокомисията. Центровете положиха основата на толкова важното за обществото ни дело. Разпиляването на целия този потенциал, неминуемо  ще доведе до непредвидими последици в най-близко бъдеще. Държавата не може и не бива да се самоотсранява под какъвто и да е благовиден предлог от една от основните си функции.

   Надяваме се, че на второ четене  законотворцитеще се вслушат в Нашите искания!Надяваме се нашият глас и нашите предложения да бъдат чути и взети под внимание за благото на най-важното на една нация. Нейните деца! "

                                                                      Председател

                                                                      Радка Кирова

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Доброволците по проект "Учим и израстваме заедно" работят активно в 140 СОУ

Публикувано на 2019-06-07

Международните доброволци на НАРУ по програма "Европейски корпус за солидарност"- Атанасия ( Гърция),...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню