Национална асоциация на ресурсните учители

България

СДРУЖЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" ГР.БУРГАС ИЗПРАТИ СТАНОВИЩЕ В ПОДКРЕПА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Публикувано на 2012-07-05

Сдружение "Св.Иван Рилски" гр.Бургас е член на БАЛИЗ и изпрати свое становище по проекта на Закон за предучилищно и училищно образование, което публикуваме:

"    Ние разбираме желанието на Министерството на образованието, младежта и науката чрез настоящия проект да се опитва по нов начин да осъществи  ресурсното подпомагане и интегриране на децата със специални образователни потребности. Това обаче, по наша преценка се прави отново прибързано и несъобразено, както с мнението на професионалистите в тази област, така и с нуждите на децата.

   През изминалите години Ресурсните центрове доказаха своята ефективност. Професионалната и методическата подготовка на учителите бе развита в посока на изискванията и предложенията   на Еврокомисията. Центровете положиха основата на толкова важното за обществото ни дело. Разпиляването на целия този потенциал, неминуемо  ще доведе до непредвидими последици в най-близко бъдеще. Държавата не може и не бива да се самоотсранява под какъвто и да е благовиден предлог от една от основните си функции.

   Надяваме се, че на второ четене  законотворцитеще се вслушат в Нашите искания!Надяваме се нашият глас и нашите предложения да бъдат чути и взети под внимание за благото на най-важното на една нация. Нейните деца! "

                                                                      Председател

                                                                      Радка Кирова

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню