Национална асоциация на ресурсните учители

България

СТАНОВИЩЕ НА НАРУ ОТНОСНО ЗАЧИСТИЛИТЕ СИГНАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКПО

Публикувано на 2015-03-20

Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) обединява над 900 ресурсни учители и специалисти в цялата страна, които подкрепят интеграцията на децата със специални образователни потребности в общообразователни училища и детски градини.

НАРУ призовава за спешни промени в организацията на дейността на Екипите за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към Регионалните инспекторати по образованието (РИО).

Към този момент ЕКПО са към РИО в цялата страна, които са част от държавната администрация и имат други функции, далеч от директната работа и оценяване на деца със специални образователни потребности. Оценяването се извършва за изключително кратко време и това създава предпоставки за съмнения в неговата прецизност. Допълнително в състава на ЕКПО са включени представители на специални училища, които могат да окажат влияние върху предоставянето на възможността всяко дете да има право да се обучава в общообразователно училище.

НАРУ призовава ЕКПО да премине като организация в структурата на Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение, които са специализирано звено към Министерство на образованието и науката натоварено конкретно с осигуряването на равен достъп до образование. В ресурсните центрове има пълен екип от специалисти-ресурсни учители, логопеди, психолози, ерготерапевти и др, които ще гарантират всеобхватността на оценката.

НАРУ подкрепя готвените промени в проект на закон за училищното образование в тази посока, но и настоява в настоящия момент също да се направят тези промени в сега действащата нормативна база.

НАРУ осъществява непрекъснат контакт с родители и ресурсни учители в цялата страна, които заедно могат да изградят един нов модел на осигуряване на образование за всяко дете.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Доброволците по проект "Учим и израстваме заедно" работят активно в 140 СОУ

Публикувано на 2019-06-07

Международните доброволци на НАРУ по програма "Европейски корпус за солидарност"- Атанасия ( Гърция),...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню