Национална асоциация на ресурсните учители

България

СТАНОВИЩЕ НА НАРУ ОТНОСНО ЗАЧИСТИЛИТЕ СИГНАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКПО

Публикувано на 2015-03-20

Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) обединява над 900 ресурсни учители и специалисти в цялата страна, които подкрепят интеграцията на децата със специални образователни потребности в общообразователни училища и детски градини.

НАРУ призовава за спешни промени в организацията на дейността на Екипите за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към Регионалните инспекторати по образованието (РИО).

Към този момент ЕКПО са към РИО в цялата страна, които са част от държавната администрация и имат други функции, далеч от директната работа и оценяване на деца със специални образователни потребности. Оценяването се извършва за изключително кратко време и това създава предпоставки за съмнения в неговата прецизност. Допълнително в състава на ЕКПО са включени представители на специални училища, които могат да окажат влияние върху предоставянето на възможността всяко дете да има право да се обучава в общообразователно училище.

НАРУ призовава ЕКПО да премине като организация в структурата на Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение, които са специализирано звено към Министерство на образованието и науката натоварено конкретно с осигуряването на равен достъп до образование. В ресурсните центрове има пълен екип от специалисти-ресурсни учители, логопеди, психолози, ерготерапевти и др, които ще гарантират всеобхватността на оценката.

НАРУ подкрепя готвените промени в проект на закон за училищното образование в тази посока, но и настоява в настоящия момент също да се направят тези промени в сега действащата нормативна база.

НАРУ осъществява непрекъснат контакт с родители и ресурсни учители в цялата страна, които заедно могат да изградят един нов модел на осигуряване на образование за всяко дете.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню