Национална асоциация на ресурсните учители

България

СТАНОВИЩЕ НА НАРУ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ

Публикувано на 2018-03-02

СТАНОВИЩЕ

От Национална асоциация на ресурсните учители

Относно: Възможността за работа на ресурсните учители в класната стая

По повод постъпили сигнали от родители и ресурсни учители за отказ на директори да предоставят възможност на ресурсни учители да работят в класните стаи в училищата или занималните в детските градини и задължаване за извършване на ресурсното подпомагане само в ресурсни кабинети и индивидуални помещения бихме искали да обърнем внимание върху следното:

България е приела изцяло концепцията за приобщаващо образование в системата на предучилищното и училищното образование и цялата нормативна уредба е в тази посока. Основен акцент при приобщаването на децата и учениците със специални образователни потребности е възможността да се обучават в общообразователна среда и да имат право на достъп до ресурсни учители. В тази посока са и разпоредбите на Наредбата за приобщаващото образование и по специално:

Чл. 122. (1) Ресурсното подпомагане се провежда индивидуално и/или групово

съгласно плана за подкрепа на всяко дете или ученик със специални образователни

потребности.

(2) Ресурсното подпомагане може да включва:

1. адаптиране на учебното съдържание съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;

2. осигуряване на помощни средства и технологии за пълноценно участие в

образователния процес;

3. съвместна работа на учителите в групата в детската градина/учителя по съответния учебен предмет и ресурсния учител при провеждането на педагогическата ситуация/урока;

4. терапевтична подкрепа на деца и ученици със специални образователни

потребности;

5. консултиране на учителите по отношение на изграждането на подкрепяща среда в детската градина или училището и за осигуряване на ерготерапия, сензорна интеграция и други образователни ресурси за децата и учениците със специални образователни потребности;

6. осигуряване на обучение чрез алтернативни форми на комуникация;

7. обучение в полезни умения и подготовка за самостоятелен живот;

8. осъществяване на дейности в класната стая и в стаята на групата с цел приемане и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности.“

 

При срещане на затруднения от страна на екипите в детските градини и училищата могат да се обръщат към Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование във всеки областен град на страната.

Становището може да изтеглите тук.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕРГОТЕРАПИЯ С БРИТАНСКИ СПЕЦИАЛИСТ

Публикувано на 2018-05-22

На 22 май в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование-София град (РЦПППО) от 10:00...

Бургаски ресурсен учител спечели наградата „Учител на годината 2018“ на...

Публикувано на 2018-05-21

Марияна Георгиева, старши ресурсен учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас,  е носител на...

НАРУ ДАРИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПИРОГОВ

Публикувано на 2018-05-18

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ), с подкрепата на британските фондации Physionet и Frontline...

НАРУ УЧАСТВА В ПРОГРАМА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА САЩ

Публикувано на 2018-04-27

НАРУ изпрати свой пореден представител в обменната програма за организиране на общности и насърчаване на...

НАРУ СЕ ВКЛЮЧИ В ПОСЛЕДНОТО ОБУЧЕНИЕ ОТ "ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ПО ОБЩНОСТНО...

Публикувано на 2018-04-18

Във връзка с изпълнението на международен проект „Европейска школа по общностно организиране“ по...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Eвропейска доброволческа служба- ЕДС, “Стъпка по стъпка oт училище към...

Публикувано на 2018-02-02

Стартова дата: 01.05.2018 Финална дата: 28.02.2019 Проектът, Европейска доброволческа служба “Стъпка по стъпка...

Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: Начална дата: 01-07-2017 Крайна дата: 28 -02-2019 Партньори: National Association of Resource Teachers - Bulgaria Center for Youth...

Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: 01-10-2017 - 30-09-2019 Партньори: Бъдеще за всички нас- BG Business Intuition/Martijn Meima Coaching- NL Igdir Il Milli Egitim...

Light a Candle Bright Your Future - CANDLE

Публикувано на 2016-10-29

Начало: Август, 2016 Край: Октомври, 2017 По време на проекта 14 младежки работника от  България, Турция, Литва,...

Меню