Национална асоциация на ресурсните учители

България

СТАНОВИЩЕ НА НАРУ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ

Публикувано на 2018-03-02

СТАНОВИЩЕ

От Национална асоциация на ресурсните учители

Относно: Възможността за работа на ресурсните учители в класната стая

По повод постъпили сигнали от родители и ресурсни учители за отказ на директори да предоставят възможност на ресурсни учители да работят в класните стаи в училищата или занималните в детските градини и задължаване за извършване на ресурсното подпомагане само в ресурсни кабинети и индивидуални помещения бихме искали да обърнем внимание върху следното:

България е приела изцяло концепцията за приобщаващо образование в системата на предучилищното и училищното образование и цялата нормативна уредба е в тази посока. Основен акцент при приобщаването на децата и учениците със специални образователни потребности е възможността да се обучават в общообразователна среда и да имат право на достъп до ресурсни учители. В тази посока са и разпоредбите на Наредбата за приобщаващото образование и по специално:

Чл. 122. (1) Ресурсното подпомагане се провежда индивидуално и/или групово

съгласно плана за подкрепа на всяко дете или ученик със специални образователни

потребности.

(2) Ресурсното подпомагане може да включва:

1. адаптиране на учебното съдържание съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;

2. осигуряване на помощни средства и технологии за пълноценно участие в

образователния процес;

3. съвместна работа на учителите в групата в детската градина/учителя по съответния учебен предмет и ресурсния учител при провеждането на педагогическата ситуация/урока;

4. терапевтична подкрепа на деца и ученици със специални образователни

потребности;

5. консултиране на учителите по отношение на изграждането на подкрепяща среда в детската градина или училището и за осигуряване на ерготерапия, сензорна интеграция и други образователни ресурси за децата и учениците със специални образователни потребности;

6. осигуряване на обучение чрез алтернативни форми на комуникация;

7. обучение в полезни умения и подготовка за самостоятелен живот;

8. осъществяване на дейности в класната стая и в стаята на групата с цел приемане и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности.“

 

При срещане на затруднения от страна на екипите в детските градини и училищата могат да се обръщат към Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование във всеки областен град на страната.

Становището може да изтеглите тук.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Международно обучение за екстремното насилие в мултикултурно общество

Публикувано на 2018-10-18

От 14 до 20 октомври, представители на НАРУ - Борислав Гюрев и Теодора Нончева, взeмат участие в обучение на...

НЕЗАВИСИМ ПРЕГЛЕД ПО ПРОЕКТ “ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”

Публикувано на 2018-10-08

Проведе се работна среща за представяне на независим преглед на проект “Заедно в детската градина” на...

НАРУ ОРГАНИЗИРА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Публикувано на 2018-10-01

На 28.09.2018г. в парк-хотел Москва се проведе ФИНАЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ :“ ПОДГОТОВКА НА...

Заключителна среща по проект PRETTi

Публикувано на 2018-09-27

НАРУ е домакин  на  финална среща по проект: „Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning , финансиран от програма...

Покана за заключителна международна конференция

Публикувано на 2018-09-20

Националната асоциация на ресурсните учители Ви кани да вземете участие в международна заключителна...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

„Стъпка по стеъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28...

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Eвропейска доброволческа служба- ЕДС, “Стъпка по стъпка oт училище към...

Публикувано на 2018-02-02

Стартова дата: 01.05.2018 Финална дата: 28.02.2019 Проектът, Европейска доброволческа служба “Стъпка по стъпка...

Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: Начална дата: 01-07-2017 Крайна дата: 28 -02-2019 Партньори: National Association of Resource Teachers - Bulgaria Center for Youth...

Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: 01-10-2017 - 30-09-2019 Партньори: Бъдеще за всички нас- BG Business Intuition/Martijn Meima Coaching- NL Igdir Il Milli Egitim...

Меню