Национална асоциация на ресурсните учители

България

СТАРТИРА ПРОЕКТ "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" НА МОМН

Публикувано на 2012-09-01

Със заповед на Министъра на образованието,младежта и науката бяха определени пилотните училища по реализирането на проект "Включващо обучение" за учебната 2012/2013 година. Във всяка област на страната са определени по три пилотни училища. Голяма част от ресурсните центрове в страната са партньори по проекта и участваха при оценяването на средата в училищата. НАРУ подкрепя реализацията на този проект, като считаме неговата бъдеща дейност, като естествен начин за развитие на системата за интеграция. Работата в пилотните училища ще позволи да се очертаят тенденциите в развитието  на училищната система съобразно реалните условия в цялата страна.  Изключително положително е, че са посочени както големи училища в областните центрове на страната, така и малки училища в не големи селища. Това ще даде възможмост да се измери възможността за подкрепа на децата със специални образователни потребности в цялата страна.

От новата учебна година съгласно посочената заповед ресурсното подпомагане ще бъде преустановено от страната на ресурсните центрове в пилотните училища, което е възможност да се направят сравнителни анализи и да се прецизират точно финансовите ресурси необходими за децентрализация в системата.

Много важно е в пилотните училища да бъдат съхранени екипите с ресурсните учители, за да не се накърни връзката между децата и тях. На този етап МОМН уверява, че ще направи специална препоръка към директорите на пилотните училища да запазят добре работещите екипи. В същото време НАРУ призовава да бъдат запазени местата на ресурсните учители и в ресурсните центрове поне за една учебна година, като те могат да ползват неплатен отпуск. Надяваме се директорите на училищата и ресурсните центрове да проявят необходимото разбиране към ресурсните учители.

Мнението на НАРУ на този етап се свързва именно с поетапно изпробване на различни модели на включващо обучение съобразно потребностите, а не съобразно административните виждания на един или друг експертен екип.

Припомняме основните дейности по проект: "Включващо обучение":

Дейност 1 Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст
Дейност 2 Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища
Дейност 3 Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух
Дейност 4 Изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните училища за деца с умствена изостаналост (помощните училища) в пилотно помощно училище от интернатен тип
Дейност 5 Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности (СОП)
Дейност 6 Управление на проекта

В най-скоро време  ще стартира специален сайт по проекта на който ще се публикува развитието на основните дейности.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в...

Публикувано на 2019-11-10

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“,...

Работни визити в рамките на национална конференция " Ресурсните учители и...

Публикувано на 2019-11-08

В следобедните часове на днешния ден, 08 ноември, част от участниците в Национална конференция „Ресурсните...

Екипът на НАРУ се сбогува с доброволците по проект "Учим и израстваме...

Публикувано на 2019-11-06

След 6 ползотворни и емоционални месеца заедно, екипът на НАРУ се сбогува с международните си доброволци по...

Форум RELOGIA "Триалози 2019" ще се проведе в София

Публикувано на 2019-11-05

RELOGIA | ТРИАЛОЗИ 2019 ще се проведе от 19 до 24 ноември 2019 г. в Националния дворец на културата в София и ще...

Първа транснационана среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE (A) M...

Публикувано на 2019-10-29

На 28 и 29-ти октомври се провежда първа транснационана среща по проект"Приобщаващо и иновативно STE (A) M...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца НАРУ е партньор по...

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Меню