Национална асоциация на ресурсните учители

България

СТАРТИРА ПРОЕКТ "ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ" НА МОМН

Публикувано на 2012-09-01

Със заповед на Министъра на образованието,младежта и науката бяха определени пилотните училища по реализирането на проект "Включващо обучение" за учебната 2012/2013 година. Във всяка област на страната са определени по три пилотни училища. Голяма част от ресурсните центрове в страната са партньори по проекта и участваха при оценяването на средата в училищата. НАРУ подкрепя реализацията на този проект, като считаме неговата бъдеща дейност, като естествен начин за развитие на системата за интеграция. Работата в пилотните училища ще позволи да се очертаят тенденциите в развитието  на училищната система съобразно реалните условия в цялата страна.  Изключително положително е, че са посочени както големи училища в областните центрове на страната, така и малки училища в не големи селища. Това ще даде възможмост да се измери възможността за подкрепа на децата със специални образователни потребности в цялата страна.

От новата учебна година съгласно посочената заповед ресурсното подпомагане ще бъде преустановено от страната на ресурсните центрове в пилотните училища, което е възможност да се направят сравнителни анализи и да се прецизират точно финансовите ресурси необходими за децентрализация в системата.

Много важно е в пилотните училища да бъдат съхранени екипите с ресурсните учители, за да не се накърни връзката между децата и тях. На този етап МОМН уверява, че ще направи специална препоръка към директорите на пилотните училища да запазят добре работещите екипи. В същото време НАРУ призовава да бъдат запазени местата на ресурсните учители и в ресурсните центрове поне за една учебна година, като те могат да ползват неплатен отпуск. Надяваме се директорите на училищата и ресурсните центрове да проявят необходимото разбиране към ресурсните учители.

Мнението на НАРУ на този етап се свързва именно с поетапно изпробване на различни модели на включващо обучение съобразно потребностите, а не съобразно административните виждания на един или друг експертен екип.

Припомняме основните дейности по проект: "Включващо обучение":

Дейност 1 Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст
Дейност 2 Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища
Дейност 3 Изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух
Дейност 4 Изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните училища за деца с умствена изостаналост (помощните училища) в пилотно помощно училище от интернатен тип
Дейност 5 Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности (СОП)
Дейност 6 Управление на проекта

В най-скоро време  ще стартира специален сайт по проекта на който ще се публикува развитието на основните дейности.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Представители на НАРУ взeха участие в международен младежки обмен

Публикувано на 2019-07-18

Между 15 и 22 юли шестима представители на НАРУ вземат участие в младежки обмен, финансиран от програма...

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню