Национална асоциация на ресурсните учители

България

Предстоящи обучения

ЗАКРИТИ СА ВСИЧКИ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Публикувано на 2016-02-19

Със закриването на Дома за деца с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена, вече всички специализирани институции за деца с увреждания в България са...

НАРУ Е ИЗБРАНА ЗА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Публикувано на 2015-12-22

НАРУ беше избрана за член на Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето. Съветът е орган към Държавната агенция за закрила...

НАРУ СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ОБЩНОСТНО ОРГАНИЗИРАНЕ

Публикувано на 2015-08-29

НАРУ спечели пореден проект по програм Еразъм+ на Европейската комисия. През следващите три години асоциацията ще бъде партньор в пректа "European Community Organising School",...

ЕЛИЗАБЕТ ХАРИС: ОБЕКТИВНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ В...

Публикувано на 2015-05-06

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) съвместно с Ресурсен център-Варна организира приложна конференция с британско участие на тема: „Приобщаване...

СТАНОВИЩЕ НА НАРУ ОТНОСНО ЗАЧИСТИЛИТЕ СИГНАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКПО

Публикувано на 2015-03-20

Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) обединява над 900 ресурсни учители и специалисти в цялата страна, които подкрепят интеграцията на децата със...

НАРУ ЗАПОЧВА ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОФИЛ НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ В КОНТЕКСТА НА...

Публикувано на 2015-02-17

НАРУ започва обсъждане във всички свои регионални структури за изготвяне на професионален профил на ресурсния учител в контекста на приобщаващо образование в...

РАБОТНА СРЕЩА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Публикувано на 2015-02-03

Проведе се официална работна среща между представители на НАРУ и Комисията по образование и наука в НС. На срещата присъства и Зам.-Министърът на образованието и...

ДОЦ.ЖАНА АТАНАСОВА:РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ТРЯБВА ДА СА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗВЕНА...

Публикувано на 2015-01-28

Живем в изключително напрегнато и динамично общество, в което се осъществяват реформи във всички сектори на обществения ни живот. За да бъде конкуретно способна...

ДОЦ.НЕДА БАЛКАНСКА: ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ-...

Публикувано на 2015-01-25

Намираме се в изключително труден период на реформи, свързан с предстоящото приемане на Закона за предучилищно и училищно образование. Оценявам усилията на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню