Национална асоциация на ресурсните учители

България

Събития

НАРУ ОРГАНИЗИРА ФОКУС ГРУПА ЗА УЧАСТИЕТО НА МЛАДЕЖИ СЪС ЗРИТЕЛНИ...

Публикувано на 2016-07-05

На 08 юли 2016г. от 13:00ч. в Ресурсен център София - град, Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)...

ЗАВЪРШИ ПРОЕКТЪТ НА НАРУ ЗА СПОРТНО ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ СЪС...

Публикувано на 2016-07-05

Проект "Ежегоден фестивал на спортното приобщаване" е във своя финален етап. Проектът започна в началото на...

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЛЯТНАТА ПРОГРАМА ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ И АДАПТИРАН СПОРТ...

Публикувано на 2016-07-01

За първи път Ресурсен център – София – град организира Лятна програма по кинезитерапия и адаптирани...

ЕКИП НА НАРУ СЕ ВКЛЮЧИ В ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖИТЕ...

Публикувано на 2016-06-30

Приключи втората транснационална среща по проект ‘Erasmus 4 VIP” , в който НАРУ е партньор. Тя се проведе във...

В СТАРА ЗАГОРА СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ "GO GREEN, GROW INCLUSION" НА НАРУ

Публикувано на 2016-06-29

На 27 юни от 14 часа в Реурсен център - Стара Загора, Националната асоциация на ресурсните учители /НАРУ/...

Д-Р ПЕТЪР СТАЙКОВ: ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ТРЯБВА ДА СТАВА...

Публикувано на 2016-06-27

Д-р Петър Стайков е председател на Сдружение „ Център за подкрепа на социалната интеграция ПРИОРИТЕТИ“...

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ПИЛОТЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ЗА...

Публикувано на 2016-06-27

На 24 и 25 юни в Ресурсен център – София - град се състоя семинар „Общностно организиране“, който е част...

ТОНИ МАРИНОВА: В БЪЛГАРИЯ ИМА МНОГО БОРБЕНИ И АКТИВНИ РОДИТЕЛИ

Публикувано на 2016-06-27

Тони Маринова е председател на Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун, активист и майка на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню