Национална асоциация на ресурсните учители

България

Събития

Oнлайн дискусия „Всички в училище: от достъп към качество“

Публикувано на 2021-03-19

Представители на НАРУ участваха в онлайн дискусия „Всички в училище: от достъп към качество“.Целта на...

Онлайн форум: „Изграждане на системи за ранно детско развитие"

Публикувано на 2021-03-18

Представители на НАРУ участваха в дискусионен форум на тема „Изграждане на системи за ранно детско...

Честит празник на социалните работници!

Публикувано на 2021-03-16

Денят на социалния работник е добра възможност да се напомни за значимостта на тази професия за...

Онлайн семинар на тема:"Възможности за STEAM oбучение нa деца и ученици със СОП"

Публикувано на 2021-03-10

По време на онлайн семинар на РЦПППО-София град на тема:"Възможности за STEAM обучение на деца и ученици със...

Онлайн среща между партньорите по проект CULT APP

Публикувано на 2021-03-03

На 02.03.2021 се проведе онлайн среща по проект: "ПРЕЖИВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО...

Стартира проект: Inclusive Bubbles:YOUNGTREPRENEURSHIP IN ACTION

Публикувано на 2021-02-26

На  01.03.2021 година стартира проект 2020-3-BG01-KA205-094819: INCLUSIVE BUBBLES: YOUNGTREPRENEURSHIP IN ACTION/ "ВКЛЮЧВАЩИ...

Презентация на проекти на НАРУ по време на обучение"Проектно-базирано...

Публикувано на 2021-02-26

На 23.02,2021 се проведе онлаин обучение на тема:"Проектно-базираното обучение",  в което взеха участие над 65...

Онлайн среща на партньорите по проект BECHILD

Публикувано на 2021-02-15

На 15.02.2021 година се проведе поредната онлайн среща по проект: „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

eTwinning училище? Успяхте ли да покриете критериите?

Публикувано на 2021-02-03

Срокът за подаване на заявления за еTwinning училище за 2021/2022 е 08 февруари 2021 година. Преди това училището трябва...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню