Национална асоциация на ресурсните учители

България

Събития

Световен ден за информираност по въпросите на аутизма

Публикувано на 2021-04-02

Днес е Световният ден за информираност на обществото по въпросите на аутизма. Децата и хората с аутизъм...

Проведе се онлайн среща на партньорите по проект:"ВКЛЮЧВАЩИ...

Публикувано на 2021-03-30

 Днес се проведе неформална онлайн среща между партньорите по проект : „INCLUSIVE BUBBLES: YOUNGTREPRENEURSHIP IN ACTION”/...

Десета онлайн среща по проект: „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Публикувано на 2021-03-23

На 22 март 2021 година се проведе десетата он-лайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Проведе се онлайн среща по проект Steam4sen

Публикувано на 2021-03-22

Днес се проведе поредна онлайн среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование на ученици със...

Oнлайн дискусия „Всички в училище: от достъп към качество“

Публикувано на 2021-03-19

Представители на НАРУ участваха в онлайн дискусия „Всички в училище: от достъп към качество“.Целта на...

Онлайн форум: „Изграждане на системи за ранно детско развитие"

Публикувано на 2021-03-18

Представители на НАРУ участваха в дискусионен форум на тема „Изграждане на системи за ранно детско...

Честит празник на социалните работници!

Публикувано на 2021-03-16

Денят на социалния работник е добра възможност да се напомни за значимостта на тази професия за...

Онлайн семинар на тема:"Възможности за STEAM oбучение нa деца и ученици със СОП"

Публикувано на 2021-03-10

По време на онлайн семинар на РЦПППО-София град на тема:"Възможности за STEAM обучение на деца и ученици със...

Онлайн среща между партньорите по проект CULT APP

Публикувано на 2021-03-03

На 02.03.2021 се проведе онлайн среща по проект: "ПРЕЖИВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню