Национална асоциация на ресурсните учители

България

Позиция

ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО НА ПОРЕДНАТА ГРУПА СПЕЦИАЛИСТИ ПО СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ

Публикувано на 2016-09-15

На 14 септември, 2016 година, завърши Обучението за сензорни ко-терапевти, което се проведе в Регионален център -...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2015-10-04

ПОЗИЦИЯ   на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) Относно: Приемането на Закон за...

ОБЩА ПОЗИЦИЯ:КАК ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО, АКО НЕ УЧИМ ЗАЕДНО?

Публикувано на 2015-04-08

Как ще живеем заедно, ако не учим заедно? Позиция на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ),...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ЦПО ЗА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Публикувано на 2015-03-27

Във връзка с разпространена позиция на Център за приобщаващо образование (ЦПО), относно възраженията им...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ПО ВТОРИ НОВ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2014-12-16

ПОЗИЦИЯ На Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) относно проект на Закон за народната просвета,...

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ЗАКОН ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО...

Публикувано на 2014-12-05

ПОЗИЦИЯ на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)– България   Относно: Проект на закон...

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН - БР.10

Публикувано на 2012-11-29

Уважаеми Колеги, Готов е нашия Ресурсен бюлетин бр.10, който всички членове могат да изтеглят в прикачено...

СТАНОВИЩЕ НА НАРУ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2012-04-01

СТАНОВИЩЕ на Национална Асоциация на Ресурсните Учители  относно общественото обсъждане на проект на...

СТАНОВИЩЕ НА НМД ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2012-03-09

НАРУ подкрепя становището на Национална мрежа на децата, чийто член е по проект на Закон за предучилищно и...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню