Национална асоциация на ресурсните учители

България

8 СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА КЛАСНА СТАЯ

Публикувано на 2021-09-27

Статията се публикува със съкращения!

Приобщаващите класни стаи започват да се срещат все по-често в нашите училища. Вече има по-голям брой ученици с увреждания, които получават образованието си там. Преминаването на ученици с увреждания в общообразователното училище изисква внимателно планиране. Преди тези ученици да бъдат приети в приобщаващата класна стая, трябва да бъдат обучени учителите, да се осигури подходящата подкрепа за учениците, съответните ресурси, персонал и индивидуално ориентирана образователна програма.
Важно е също да обърнете внимание на факта, че не само детето с увреждания никога не е участвало в приобщаваща класна стая, но същото се отнася и за неговите връстници. Учениците в общообразователния клас може да изпитват любопитство и даже безпокойство по отношение на възникващата ситуация и да имат погрешни представи за учениците с увреждания.
Ето няколко съвета, които да улеснят плавния преход на учениците с увреждания към приобщаващата класна стая. Тези съвети са полезни и за подготовката на учениците от общото образование за техния нов съученик/чка:
1. Установете основни принципи
Установете общите принципи за ученици със и без увреждания чрез дискусии в клас, с дискутиране на книги, филми или с гост-лектор. На първо място научете учениците, че:
• Всеки иска да бъде включен в групата;
• Всеки е различен;
• Всеки има силни и слаби страни.
2. Нека всеки ученик да може да споделя
Дайте възможност на всички ученици да говорят за себе си, за своите силни страни и интереси. Позволете на другите да задават въпроси, но планирайте и насочете въпросите предварително.
3. Разбийте митовете
Разбийте митовете и недоразуменията относно учениците с увреждания. Най-важното:
• Някои увреждания можете да видите, а други не;
• Физическото увреждане не определя интелигентността на човек;
• Поставяйте хората с увреждания на първо място.
4. Посрещнете предизвикателствата
Разгледайте специфични проблеми, които имат учениците и могат да се отразят на взаимоотношенията в класа, за да могат учениците да си взаимодействат и да се учат един от друг. Например, ако един ученик има алергия към фъстъци, поканете медицинска сестра да говори за алергии и колко е важно да държите фъстъчените продукти извън класната стая. Ако ученикът с увреждания комуникира с iPad, накарайте ученика (родител и/или парапрофесионалист) да демонстрира как се използва устройството.
5. Говорете за хората с увреждания, които познаваме
Всички ние ще живеем, пазаруваме, шофираме и може да работим до човек с увреждане в даден момент от живота си.
6. Открийте известни хора
Идентифицирайте известни хора с увреждания и подчертайте техния принос към обществото.
7. Проведете часове, в които да представите темата за хората с увреждания
Дайте възможност на учениците да разберат по-добре хората с увреждания, като проведете специални уроци, за да ги информирате по-добре.
8. Изградете позитивни нагласи в класната стая
Създайте и поддържайте позитивни нагласи в класната стая през цялата учебна година. Насърчавайте взаимно уважение, използване на подходящ език и проактивни социални умения.
Не забравяйте, че тази култура на общуване трябва да се използва при обсъждане на нуждите на ученика с увреждания с останалите. Разговорът с ученика преди някоя от горните стратегии да бъде приложена може да определи до колко удобно ще бъде за него да споделя информация за своите увреждания. Споделянето на информация няма за цел да извади ученика с увреждания „на показ“, а да помогне на другите да разберат от какво се нуждае той, за да се включи и да се учи в класната стая.

Източник: http://www.theinclusiveclass.com/

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Резултати от селекционна процедура на училища по проект "Знания за...

Публикувано на 2021-11-24

След проведена селекционна процедура, избраните училищата, които ще се включат в проект "Знания за правата...

19 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца

Публикувано на 2021-11-19

Насилието над децата има много лица и прояви затова е важно да обръщаме внимание на всички форми и прояви на...

Представители на НАРУ взеха участие транснационална среща по проект BE CHILD

Публикувано на 2021-11-17

Втора транснационална среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранното...

16 ноември - Международен ден на толерантността

Публикувано на 2021-11-16

  През 1995 година, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността, а...

Международно обучение по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО...

Публикувано на 2021-11-10

От 8-и до 12-и ноември 2021 г. се провежда първо съвместно обучениe:"Възможности за стартиране на социално...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню