Национална асоциация на ресурсните учители

България

АКТИВНИ АЗБУЧНИ КАРТИ ЗА ДЕЦА С НАРУШЕНИЕ НА СЛУХА

Публикувано на 2011-12-08

„Активни азбучни карти” е иновативна разработка на Ресурсен център-Монтана, касаеща създаването на дидактично помощно средство, чрез което да се подпомогне, подобри и обогати рехабилитационно - педагогическата работата на слухово-речевия рехабилитатор. Поредицата от 30 работни карти може да се използва и да бъде в помощ и на други специалисти работещи с деца с увреден слух - ресурсните учители, логопеди, детски и начални учители. Тя е подходяща и за работа в домашни условия, където под формата на забавни игри родителите биха могли да подпомогнат развитието на своите деца.

Лицевата страна на всяка карта съдържа картинка с думата под нея, от която е изведена ключова буква - маркирана съответно в червено - за гласен звук и в синьо - за съгласен звук. Всяка буква е представена в печатен, ръкописен и дактилен вариант, което  дава възможност за едновременно зрително възприемане, съпоставяне и по-лесно запомняне. Този начин на представяне позволява съотнасянето на  графема,  артикулема  и  дактилема, а така също и на картинка с дума. Улеснява се отдиференцирането  на печатна и ръкописна, главна и малка букви. Поместено е и изречение с ключовата дума, което характеризира изобразения предмет.

На гърба на всяка карта е оформена втора работна повърхност, където целевия звук/буква е включен в срички и думи с различни фонетични позиции. Чрез цветово позициониране са представени правилата за употреба на букви й и ь буквосъчетания  ьо и йо.

Чрез този иновативен продукт по лесен и достъпен начин може да се постигне бърз образователен ефект в няколко направления:  Запознаване с буквите и азбуката в българския език. Запознаване с гласните и съгласните звукове. Развиване на четивни умения. Развиване на артикулационни умения. Развиване на активен и пасивен речник. Запознаване с граматически правила.

В приложение за нашите членове сме прикаличи презентация на слухово-речеви рехабилитатор от Ресурсен център-Монтана.

За да достъпите пълното съдържание на страницата, трябва да сте регистриран потребител.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню