Национална асоциация на ресурсните учители

България

Блог на доброволците на НАРУ

Публикувано на 2023-08-28

Представяме ви блога на доброволците на НАРУ, в който те публикуват своите впечатления от работата си в нашата организация. Проект 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080491 по програма „Европейски корпус за солидарност“, стартира през 2022 г., като доброволците работят при нас през настоящата година и ще продължат в началото на 2024 г.

Всеки доброволец прекарва 6 месеца в организацията и осъществява дейности в 5 основни направления: - Участие в лятна школа за деца със специални образователни потребности с помощта на менторство; - Работа в офис; - Работа в училище под супервизията на ресурсен учител; - Младежка работа; - Участие в междукултурен диалог – чрез участие в срещи с хора от различни страни, културни вечери, посещения на забележителности и събития. Дейностите по проекта се осъществяват на територията на град София.

Те са насочени към изграждане на умения в доброволците за: Работа в колектив – за спазване на работен график, за изпълнение на задачи; за проактивност, намиране на общ език и координация на дейности;  Самостоятелен живот – от навик за плащане на битови сметки, да пазаруват и да си приготвят сами храната, да се справят с определен бюджет и т.н.;

Работа в дигитална среда – чрез публикуване на информация в специалния блог на доброволците и във Фейсбук: https://www.facebook.com/GTSOLB, чрез работа с Canva, AdminProject и други;  Работа с деца и младежи от различни уязвими групи; Устойчиво поведение – живот, съобразен в намаляващите ресурси;  Подобрено жизненото планиране - целеполагане и план за личностно развитие;  Реализация на трудовия пазар, включително чрез предприемачество. Какво споделят доброволците ни, можете да намерите тук: https://nettshow4.wixsite.com/volunteering?utm_campaign=7171b441-8b0b-4676-9d89-ffd50afb1a09&utm_source=so&utm_medium=mail&utm_content=3767f844-06d7-41b4-a24a-71c0464b8dd9&cid=37263aed-d7e6-40d4-93aa-27797d5fd91e

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Центъра за развитие на човешките ресурси - България (ЦРЧР). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЦРЧР.

 
Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ представи работата си с доброволци по време на тематичния мониторинг и...

Публикувано на 2023-11-17

По покана на Центъра за развитие на човешки ресурси, на 15 ноември 2023 г. , НАРУ представи работата си с...

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ

Публикувано на 2023-10-30

Проектът SELsMINE представя първия си резултат, който се състои в разработването на базирано на доказателства...

Трета партньорска среща по проект SELsMINЕ

Публикувано на 2023-10-24

На 23 и 24 октомври 2023 г. В гр. София се състоя третата партньорска среща по проект SELsMINE, който се изпълнява в...

Завърши една вълнуваща и изпълнена с емоции седмица в Рейкявик, Исландия по...

Публикувано на 2023-10-18

Проект Smart Teachers Play More 2023 (2023-1-BG01-KA122-ADU-000117854) по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност...

Проект : АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО...

Публикувано на 2023-09-26

На 25 септември 2023 г. се проведе среща на всички партньори, която постави началото на новия проект...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Публикувано на 2023-08-04

Проект : KA220-YOU - Партньорства за сътрудничество, Младеж, Програма Еразъм+ Акроним: C-C-B-Y Начална дата на...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню