Национална асоциация на ресурсните учители

България

Д-р Калоян Дамянов за НМД: "В моменти на криза като днешната, Мрежата ти дава сигурност, че не си сам".

Публикувано на 2021-09-28

Калоян Дамянов е председател на Национална асоциация на ресурсните учители, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София, както и национален координатор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование.  Председател e на Контролния съвет на Национална мрежа за децата. 

 

Какво е за Вас Национална мрежа за децата?

За мен Мрежата е жива общност от съмишленици, които работят в различни сфери, свързани с благосъстоянието на детето. Тази общност постоянно се разширява, променя и надгражда, като в нея възникват нови и нови посоки за развитие, което дава перспектива на все повече организации да се присъединяват.

 

Как се присъединихте към НМД?

Ние сме учителска организация, а учителите са една по-специфична група, която не винаги е отворена към гражданския сектор. За мен беше предизвикателство да приобщя тази общност към Мрежата и вече 10 години сме член на НМД.

 

Как Мрежата се разви за 15 години?

Като всяка динамична структура тя преминава през своите перипетии, трудности, радости. Самият факт, че имаме толкова много членове, е положителен, но е и предизвикателство, тъй като трябва да се търси баланс между всички организации. Мрежата се разви върху една изключително широка база и успя да обедини хора, които имат включително и различни виждания.

 

Кой е най-големият ни общ успех? 

Това, че Мрежата за тези години стана фактор в обществения живот на страната, с който се съобразяват и политическите лидери. Със своите позиции тя винаги е застъпник за правата на детето и успя да наложи тези права като стандарт и за правенето на публични политики въобще. Това е най-големият успех – че ние като общност сме разпознаваеми много извън нашия професионален кръг.

 

Какви са предизвикателствата пред Мрежата?

Не се различават от предизвикателствата пред нашето общество и са още по-големи в условията на пандемията. Точно в такъв труден и преломен момент се разбира колко е важно да участваш в мрежа от организации и съмишленици – тогава усещаш, че не си сам. Първото предизвикателство, което е пред нас, е да подкрепим децата и организациите, които работят на терен. Защото всъшност дейността на НМД не е абстрактно понятие, тя се случва в самите организации, с конкретни случаи, с които се работи на място.

Източник: https://nmd.bg

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Работна среща в РЦПППО-София-град във връзка с проект BEST BONDS

Публикувано на 2022-01-19

НАРУ беше домакин на работна среща по проекта BEST BONDS. Той цели подобряване на образованието за възрастни,...

Приключи обучение за медиите по проект "Знания за правата на човека".

Публикувано на 2022-01-18

10 представители на медиите завършиха обучението си по проект "Знания за правата на човека". Участниците...

Онлайн среща по проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

Проведе се първата за новата 2022 год. онлайн среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE(A)M образование на...

Видеа за практически дейности по STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Представители на НАРУ участваха в общо събрание на международна мрежа "CONNECT"

Публикувано на 2021-12-15

На 14.12.2021 год. проведе общо събрание на "CОNNECT International"- международна мрежа на неправителствени организации,...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Меню