Национална асоциация на ресурсните учители

България

eTwinning училище? Успяхте ли да покриете критериите?

Публикувано на 2021-02-03

Срокът за подаване на заявления за еTwinning училище за 2021/2022 е 08 февруари 2021 година. Преди това училището трябва да е получило имейл с потвърждение за постигане на критериите за участие. Платформата за кандидатстване за eTwinning School Label 2021/2022 е отворена от м. ноември 2020 г. за тези училища, които са преминали успешно автоматичната проверка на следните три изисквания:

  • Училището е регистрирано в eTwinning повече от 2 години.
  • Има поне 2 eTwinning учители, свързани с училището, които са били активни (в eTwinning проекти, сътрудничества, събития) през годините 2019 и 2020.
  • Представител на училището участва в поне един европейски проект eTwinning, който е получил Национален знак за качество (през последните две години от датата на кандидатстване).

Осъществена е връзка с всички регистрирани eTwinning учители от училищата, отговарящи на критериите по-горе. 39 346 учители от 5 198 допустими училища са получили покана за попълване на формуляр за заявление за самооценка, достъпен в eTwinning Live.

До 8 февруари 2021 г. кандидатите са поканени да се самооценят по следните четири критерия:

  • eTwinning и нивото на информираност за електронната сигурност в училището.
  • eTwinning във връзка с практиките за преподаване и учене, интердисциплинарно преподаване и работа по проекти.
  • eTwinning и стратегическо професионално развитие на учителите и другия училищен персонал.
  • eTwinning и стратегическото развитие на училището.

Знакът eTwinning училище е признание за екипните усилия на eTwinning-участниците, учителите и ръководството на училището.

Научете повече за eTwinning училищата в Обобщения доклад за eTwinning училищата за 2020 г.

 Ако имате въпроси, можете да се обърнете към Центъра за развитие на човешките ресурси - http://etwinning.hrdc.bg/.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню