Национална асоциация на ресурсните учители

България

Европейски семинар:" ПРЕОТКРИВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ ПО ПРОЕКТ CULTAPP"

Публикувано на 2021-06-23

На 23 юни 2021 г в парк-хотел Москва,София се проведе Европейски семинар за разпространение на резултатите по проект CultApp: “Преживяване на културното наследство в професионалното образование и обучение чрез използване на приложения за добавена реалност (АR)”, програма Еразъм +. Участници в събитието бяха 38 представители на най-важните заинтересовани страни: училища, професионални гимназии, детски градини, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, неправителствени организации, представители на чуждестранни партньори на НАРУ.
Основна цел на проекта е да повиши информираността за това колко е важно да бъде популяризирано и защитено европейското културно наследство чрез образование и учене през целия живот, особено сред младите хора.
По време на семинара бяха представени 3-те интелектуални продукта, създадени от партньорите по проекта :
- Компендиум за АR (добавена реалност) практики в областта на културното наследствo с представени 12 добри практики
- Онлайн програма за обучение на учители за използване на добавена реалност.(АR4CHE)
- Учебен проект: приложение за добавена реалност за представяне на културното наследство.
В събитието взеха участие г-жа Ирина Филипова, зам. директор на 119 СУ Акад. Михаил Арнаудов”/София и г-н Георги Палпурин „Фондация Интерактивна България“, които представиха адатирано учебно съдържание и възможностите му за използване в училище.
Проектът е реализиран от 7 партньори от 6 държави в периода 1.11.2021-31.08.2021:
FHM - Fachhochschule des Mittelstandes - University of Applied Science – Германия, координатор на проекта; Associazione Effebi/CRESfb – Италия; Paiz Konsulting – Полша; Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” – Италия; NART – Национална асоциация на ресурсните учители – България; Agorà Roermond – Холандия; CCS - Crystal Clear Soft – Гърция.
Повече за създадените продукти може да намерите на: http://cultapp.eu/ и на сайта на НАРУ.
Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню