Национална асоциация на ресурсните учители

България

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ЛИЧНА ПОМОЩ?ПЕТ ВЪПРОСА

Публикувано на 2018-11-29

 В последните дни много се дискутира относно законопроекта за лична помощ на хората с увреждания. Това е причината и за тази публикация.

Какво всъщност е това?

Най-общо казано е механизъм за подкрепа на хората с увреждания по начин, че всеки да избира и получава точно тези услуги, които са съобразени с личната му ситуация и индивидуални потребност и предпочитания.Това е радикално нов подход към хората с увреждания от страна държавата, защото от пасивен обект на социално подпомагане те се превръщат в независим субект, който сам преценява своите потребности и не ги обвързва обезателно с диагнозата, а с функционална оценка. Друг съществен момент са самите часове лична помощ, които може всеки човек да получава. Това тотално заменя вече твърде остарелия подход на личен и социален асистент, където на база критерии свързани с % намалена работоспособност в ТЕЛК и доходен праг се приемаше или не някой да има асистент, а голяма част от хората оставаха без такава подкрепа. Освен това най-често тези асистенти се явяват някой от родителите на човекът с увреждане. Така на практика, хем се създаваше зависимост от асистента (родител), хем самият асистент беше обречен да остане без собствена кариера и да се препитава с минимална работна заплата.Сега в закона се казва, че има определен процент случаи в които асистирането може да бъде осъществено от роднина на лицето с увреждане, а иначе ще се използват асистент, които работят по граждански договор при гъвкаво работно време .
Между човека с увреждане и асистентите му стои административен посредник – доставчик на лична помощ. Самият факт, че целият този механизъм се въвежда с отделен закон показва, че се постига сериозен статут на действително радикално различен подход към хората с увреждания. Това стана резултат от дългите протести на майките с увреждания, защото за лична помощ се говорише години преди това и не беше възможна. Център за независим живот и някои отделни хора с увреждания поставяха темата поне от 10 години.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ? До тук философията е без всякакво съмнение добра и самият факт, че държавата я допуска е положителен. Какви са слабите моменти, които ще изискват специално внимание в пет въпроса:
1.Никой не знае колко ще бъдат ползвателите на лична помощ. Самият Министър на труда и социалната политика посочва, че планираните за догодина 71 млн. лева за хората с увреждания са разчетени на база на броя потребители на услугата "личен и социален асистент" понастоящем и те са около 23-4 хиляди души. Неправилно е да се залагат тези числа обаче, защото съгласно заложеното в законопроекта (или поне този, който беше подкрепен от майките на деца с увреждания) се разширяват възможностите за допускане до лична помощ и това безспорно ще доведе до увеличаване на потребителите и не е известно с колко точно. Вероятно през първата година на закона не с толкова много, но със сигурност те ще се увеличават всяка изминала година докато не се наложи самата практика.

2.Кой ще осъщестява самото асистиране? Към този момент това беше решавано основно с роднини на хората с увреждания.Демографската структура на безработните в страната показва, че няма необходимия брой хора, които биха станали такива асистенти.

3.Как ще се осъществява личната помощ?Това е много ключов момент, защото именно начинът на предоставяне на лична помощ трябва да осъществява независимост на лицето ползвател, възможност за мобилност, за качествен личен живот.Предпоставя се изискване асистента да бъде специално обучен, защото иначе той може да се приеме като нещо във вид на "бавачка". Обучение обаче ще трябва и за самия човек с увреждане, защото не всички от тях могат ясно да формулират самата си заявка, защото дори за специалистите вече е трудно да се ориентират в цялата нормативна тежест по темата с изцяло ново законодателство.

4.Доставчикът на социалната услуга. Ако се заложи единствено това да бъдат общините, отново ще се създат административни бариери, с личен и постоянен адрес на лицето, на асистента и т.н. Важно е да има частни доставчици, които да носят отговорност пред националния орган.

5. Как се преценява колко часа има право да ползва лична помощ лицето? Ако това се прави единствено от самото лице със сигурност са възможни злоупотреби.Ако се прави от административен орган (новия национален орган според закона) какви критерии и методика на оценка ще бъдат използвани, за да не бъдат сериозно ограничени възможностите за лична помощ.Липсва срок и дали ще бъде създадена такава методика за оценка.

Всички тези въпроси имат своите отговори, но те трябва да бъдат намерени при приемането на окончателния вариант на закона в противен случай трудно ще се реализира самата му философия.

ПОЗИЦИЯТА Е НА КАЛОЯН ДАМЯНОВ ОТ НЕГОВИЯ БЛОГ.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню