Национална асоциация на ресурсните учители

България

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание на Школа за училищно приобщаване. Тази година тя се провежда в хотел Тиара бийч - Слънчев бряг от 11 юни 2022 г. до 14 юни 2022 г. Темата на лятната школа е: „Преодоляване на стреса в приобщаващото образование“.

Този курс ще подпомогне и ще се опита да осигури разбирането на различните състояния на стрес в процеса на приобщаващото образование. Ще илюстрира ярката необходимост от подкрепяща среда за всеки човек със специални образователни потребности и ще обърне особено внимание на децата и учениците със специални образователни потребности. Курсът дава основни стратегии, начини и практически насоки как да се изгради подкрепяща среда за тези деца и ученици в групата и класната стая и как правилно да бъде организирано тяхното пространство и обучение в условията на приобщаващо образование. Водещ на темата е Александър Кръстев - доктор по психология, действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. Д-р Калоян Дамянов представи темата „Предизвикателства пред приобщаващото образование 2030“. В програма ще вземат участие и гости лектори от Турция, които ще представят добрите практики на приобщаващото образование в своята страна. По време на школата е организирано и специално посещение в РЦПППО - Бургас, където ще могат да се наблюдават добри практики в сферата на слухово-речевата рехабилитация с кохлеарно имплантирани деца и ученици.
Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Двудневна кръгла маса „Нови перспективи в приобщаващото образование“ се...

Публикувано на 2022-09-23

На 20 и 21 септември 2022г. се проведе двудневна кръгла маса организирана от Регионален център за подкрепа на...

УЧАСТНИЦИ ОТ 9 СТРАНИ СЕ ВКЛЮЧИХА В МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ...

Публикувано на 2022-09-10

На 07.09.2022 г. НАРУ организира в София ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР за представяне и оценка на резултатите от Проекта:...

ПРОЕКТ STEAM4SEN – ПОСЛЕДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА

Публикувано на 2022-08-10

В периода 25 – 26 юли 2022 година в Малта се проведе последната работна среща на партньорите по проект STEAM4SEN....

BE CHILD - ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Публикувано на 2022-06-28

По време на онлайн среща на партньорите, на 27.06.2022, бе обсъдена подготовката на обучения за учители в ранна...

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект: SENPower

Публикувано на 2022-09-27

Абревиатура: SENPower Стартова дата: 01.09.2022 Крайна дата: 31.08.2025 Проектът SEN Power project...

Подобряване на уменията за социално-емоционално учене на ученици на...

Публикувано на 2022-06-29

Абревиатура: SELsMINE Стартова дата: 01.05.2022 Крайна дата: 31.05.2024 Проектът SELsMINE 2021-2-PL01-KA220-SCH-000051335 е...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

Меню