Национална асоциация на ресурсните учители

България

Международно обучение по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ"

Публикувано на 2021-11-10

От 8-и до 12-и ноември 2021 г. се провежда първо съвместно обучениe:"Възможности за стартиране на социално предприемачество"в рамките на проект
-"ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ"/INCLUSIVE BUBBLES: YOUNGTRENEURSHIP IN ACTION 2020-3-BG01-KA205-094819 по програма Еразъм+.
Домакин на обучението е Регионалната дирекцията за национално образование в Ъгдър, Турция.
В рамките на 5-дневното обучение 10 младежки работници от Националната асоциация на ресурсните учители, България – координатор на проекта, Backslash, Испания; Igdir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Турция; Regionalne Centrum Wolontariatu, Полша; PiNa, Словения, ще подобрят своите компетенции в работата с млади хора с интелектуални затруднения в областа на предприемачеството. Програмата на обучението включва: семинарни занятия и визити; културна програма; стъпки за стартиране на социално предприятие; включване на млади хора с интелектуални затруднения в социални предприятия; провеждане на обучение по социално предприемачество; методи и инструменти за провеждане на местни обучения за младежки работници и младежи с интелектуални затруднения; посещения на училища за обучение на деца/ученици със специални образователни потребности, научен и творчески център за надарени деца/ученици и локално социално предприятие за производство на килими. Когато се върнат у дома, участниците ще продължат с местни обучения и подготвителна работа за създаване на обучителини модули за работа в социални предприятия.
Планира се второто международно съвместно обучение да се проведе в България през 2022 г.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Работна среща в РЦПППО-София-град във връзка с проект BEST BONDS

Публикувано на 2022-01-19

НАРУ беше домакин на работна среща по проекта BEST BONDS. Той цели подобряване на образованието за възрастни,...

Приключи обучение за медиите по проект "Знания за правата на човека".

Публикувано на 2022-01-18

10 представители на медиите завършиха обучението си по проект "Знания за правата на човека". Участниците...

Онлайн среща по проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

Проведе се първата за новата 2022 год. онлайн среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE(A)M образование на...

Видеа за практически дейности по STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Представители на НАРУ участваха в общо събрание на международна мрежа "CONNECT"

Публикувано на 2021-12-15

На 14.12.2021 год. проведе общо събрание на "CОNNECT International"- международна мрежа на неправителствени организации,...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Меню