Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ: ДА СПРЕ НАЗНАЧАВАНЕТО НА НЕПРАВОСПОСОБНИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА

Публикувано на 2017-09-20

НАРУ изпрати специална позиция до Министъра на обраованието и науката с призив да се предприемат спешни действия за ограничаване на назначаването на неправоспособни ресурсни учители.  Публикуваме цялата позиция:

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е най-голямата професионална неправителствена организация обединяваща над 700 специалисти подпомагащи процеса на приобщаващо образование в детските градини, училищата, регионални центрове и НПО на територията на цялата страна.

Със започването на новата учебна година бяхме сигнализирани за масово назначаване на неправоспособни ресурсни учители в много детски градини и училища на страната, защото в момента на практика никой не контролира този процес. Стига се до положение в което се назначават дори и хора без педагогическо образование. В същото време не се обявяват достатъчно свободни работни места за ресурсните учители, които биха могли да бъдат осигурени от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Неправоспобните ресурсни учители не притежават знания свързани с използването на конкретни стратегии за справяне с предизвикателно поведение, не познават техники за адаптиране на учебно съдържание и техники за алтернативна комуникация с някои от ученицте със специални образователни потребности.

Това поставя в риск качеството на ресурсното подпомагане, а понякога и здравето на учениците, защото е задължително специализираното обучение на ресурсни учители преди да започнат работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Освен това е важно да започне централизирана подготовка на общообразователните учители по специална програма за работа с учениците със специални образователни потребности, в риск, изявени дарби и хронични заболявания, която да се провежда през цялата учебна година от създадените специално за тази цел регионални центрове.

 Още през изминалата учебна година започнахме да получаваме сигнали от родители на деца със специални образователни потребности, които споделят, че се определят изключително малко часове ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности, защото не се назначават адекватен брой ресурсни учители. Така например има училища в които на 20 деца със специални образователни потребности се назначава един ресурсен учител, който е в невъзможност да обхване всички ученици в групата.

В проекта на наредба на приобщаващото образование е залегнал максимален брой 12 деца и ученици в група на ресурсен учител, за съжаление на много места в страната се практикуват групи от 15-16 ученици, а в някои случаи и до 20 деца в група. При педагогическа норма от 25 часа на ресурсен учител се получава, че има ресурсни учители, които работят само по един час седмично с отделните деца.

Моля, да разпоредите изготвяне на указателно писмо до Регионалните управление на образованието да засилят контрола в детските градини и училища за назначаване на правоспособни ресурсни учители, както и да осигуряват нормална натовареност в групите според проекта на наредба за приобщаващото образование.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню