Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ представи работата си с доброволци по време на тематичния мониторинг и среща за управление на проекти на тема: „Европейска година на уменията“ по Програма „Европейски корпус за солидарност“

Публикувано на 2023-11-17

По покана на Центъра за развитие на човешки ресурси, на 15 ноември 2023 г. , НАРУ представи работата си с доброволци по време на тематичния мониторинг и среща за управление на проекти на тема: „Европейска година на уменията“ по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Представителят на НАРУ, г-жа Петя Димитрова, разказа за доброволческата ни програма. Всеки доброволец прекарва 6 месеца в организацията и осъществява дейности в 5 основни направления: участие в лятна школа за деца със специални образователни потребности с помощта на менторство; работа в офис; работа в училище под супервизията на ресурсен учител; младежка работа; участие в междукултурен диалог – чрез участие в срещи с хора от различни страни, културни вечери, посещения на забележителности и събития. Дейностите по проекта се осъществяват на територията на град София.Те са насочени към изграждане на умения в доброволците за: работа в колектив – за спазване на работен график, за изпълнение на задачи; за проактивност, намиране на общ език и координация на дейности; самостоятелен живот – от навик за плащане на битови сметки, да пазаруват и да си приготвят сами храната, да се справят с определен бюджет и т.н.; за подобряване на дигиталните умения среда – чрез публикуване на информация в специалния блог на доброволците и във Фейсбук:
https://www.facebook.com/GTSOLB, чрез работа с Canva, AdminProject и други; професионални умения; езикови умения и социални умения.
Чрез работа с деца и младежи от различни уязвими групи развиваме и положителни нагласи към разнообразието и солидарността. Насърчаваме доброволците ни да проявяват устойчиво поведение – живот, съобразен в намаляващите ресурси.
Доброволката ни Ниса Алтай от Турция представи нейната перспектива за участието си в програмата и какви са ползите за нея.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Центъра за развитие на човешките ресурси - България (ЦРЧР). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЦРЧР.

 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

GIAFF4ID - Електронен бюлетин - брой 2

Публикувано на 2024-04-02

https://drive.google.com/file/d/1cWBrGSDD5fC5Ebz6j73Ybyk6ybWEGgnc/view?usp=sharing

Образователни експерти от Северна Македония бяха на посещение в София

Публикувано на 2024-03-02

Група от образователни експерти от Северна Македония бяха на работно посещение в София. Визитата се проведе...

Зимна школа на НАРУ 2024

Публикувано на 2024-02-22

За поредна година Национална асоциация на ресурсните учители организира своето зимно издание на Школа за...

Ново методическо ръководство и ресурси за работа в начален етап по...

Публикувано на 2024-01-18

Екипът на проект SEN Power създаде методическо ръководство и онлайн платформа с ресурси за обучение по...

НАРУ участва в конференция за активно гражданство в Европа

Публикувано на 2023-12-06

На 05.12.2023 г. Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) взе участие във Валоризационна конференция...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Публикувано на 2023-08-04

Проект : KA220-YOU - Партньорства за сътрудничество, Младеж, Програма Еразъм+ Акроним: C-C-B-Y Начална дата на...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню