Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ ЗА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ МЛАДЕЖИ

Публикувано на 2017-02-01

На 31 януари, 2017 година, в РЦПППО-София-град се проведе кръгла маса за популяризиране на резултатите по проект "Erasmus4VIP" на НАРУ. 

В събитието се включиха д-р Калоян Дамянов - експерт в сферата на приобщаващото образование, д-р Емануела Стоилова - докторант в Софийски университет "Св.Климент Охридски", Илияна Киркова - педагог на зрителни затруднени и Силвия Михайлова - експерт по приобщаващо образование от РУО-София-град. Гости на  кръглата маса бяха и представители от неправителствени организации, училища, ресурсни учители и други специалисти. 

Събитието откриха д-р Калоян Дамянов и д-р Емануела Стоилова. Силвия Михайлова от РУО-София-град приветства гостите с думите, че трябва да се дава гласност на предизвикателствата, пред които се изправят младежите със зрителни затруднения у нас. 

В първата си презентация д-р Емануела Стоилова представи проекта и резултатите, постигнати до момента. Тя представи и Генерален доклад за участие на младежи със зрителни затруднения в дейности на неправителствените организации. Консорциумът по проекта, състоящ се от пет партньори от Румъния, Гърция, България, Македония и Кипър, проучи реалния контекст на интеграцията на младите хора със зрителни увреждания. Беше събрана информация чрез използването на инструмент, състоящ се от четири различни въпросници и две дискусии във фокус групи. Изготвеният Генерален доклад включва реалното ниво на приобщаване и участие на младите хора със зрителни увреждания в обучителни мобилности; участието им в НПО и в общността; наличната подкрепа за тяхната интеграция, както и препоръки и мерки за подкрепа за работа с младежи със зрителни увреждания.

Илияна Киркова - педагог на зрително затруднени от РЦПППО-Враца разказа на участниците за международната среща по проекта, състояла се ноември, 2016-та в Арад, Ръмъния.

Д-р Емануала Стоилова изнесе презентация за брайловото ограмотяване, мултиграмотността и значението на качественото обучение по брайлово писмо. Тя завърши с представяне на предстоящите дейности по проекта - европейски срещи и конференции. Част от събитията ще се състоят на българска територия. 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

ПРОЕКТ STEAM4SEN – ПОСЛЕДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА

Публикувано на 2022-08-10

В периода 25 – 26 юли 2022 година в Малта се проведе последната работна среща на партньорите по проект STEAM4SEN....

BE CHILD - ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Публикувано на 2022-06-28

По време на онлайн среща на партньорите, на 27.06.2022, бе обсъдена подготовката на обучения за учители в ранна...

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Подобряване на уменията за социално-емоционално учене на ученици на...

Публикувано на 2022-06-29

Абревиатура: SELsMINE Стартова дата: 01.05.2022 Крайна дата: 31.05.2024 Проектът SELsMINE 2021-2-PL01-KA220-SCH-000051335 е...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

Меню